Sentralstyrets referater

Her finner du referater fra sentralstyrets møter.

Sentralstyret er ansvarlig for det politiske og organisatoriske arbeidet i Humanistisk Ungdom. De arbeider med å gjennomføre det Landsmøtet vedtar at Humanistisk Ungdom skal jobbe med. Sentralstyret består av 11 personer som velges på Landsmøtet. En sentralstyreperiode starter i løpet av juni og varer i et år.