Politikk

Humanistisk Ungdom er partipolitisk uavhengig. Vår politiske rolle er å være en interesseorganisasjon for saker som unge humanister er opptatt av.

Når Humanistisk Ungdom mener noe i politiske saker, er det alltid på grunnlag av verdiene som ligger i vårt humanistiske livssyn.

Menneskesynet i humanismen fastholder ansvaret for eget liv, og balanserer dette med vårt medansvar for andre mennesker og for samfunnet. Menneskerettighetene ligger til grunn for etikken i humanismen og Humanistisk Ungdom arbeider ut fra dette.

Alle mennesker er like mye verdt, derfor er diskriminering ikke akseptabelt. Medmenneskelighet, solidaritet og humanitært ansvar er viktige humanistiske verdier. Likeverdig behandling av religioner og livssyn er sammen med en verdig behandling av alle mennesker viktige prinsipper for Humanistisk Ungdom.

Humanistisk Ungdom regner det som grunnleggende humanistiske verdier å ønske alle mennesker et godt og verdig liv. Klimaendringer er av de største utfordringene menneskeheten står ovenfor. Som humanister har vi derfor et ansvar for at de som kommer etter oss har et godt klima å leve i.