Kontakt

Her finner du kontaktinformasjonen til Sekretariatet, Sentralstyret, Valgkomiteen og Kontrollkomiteen.

Sekretariatet

Sekretariatet tar imot alle generelle henvendelser til organisasjonen. Kontoret er betjent hverdager 09 til 15.

Arnlaug Høgås Skjæveland, Leder

Kontaktinformasjon

E-post: huleder@human.no

Mobil: 993 17 795

Astri Menne Sjoner, Generalsekretær

 

Kontaktinformasjon

E-post: astri.sjoner@human.no

Mobil: 909 94 734

Helle Gannestad, Kommunikasjonsmedarbeider

 

Kontaktinformasjon

E-post: helle.gannestad@human.no

Mobil: 911 51 685

Sentralstyret

Sentralstyremedlemmer som ikke har oppgitt kontaktinformasjon kan kontaktes gjennom sekretariatet.

Øistein Sommerfeldt Lysne, Nestleder

Kontaktinformasjon

E-post: oistein.lysne@human.no

Mobil:  986 60 459

Kristoffer Stokkeland, Økonomileder

Kontaktinformasjon

E-post: kristoffer.stokkeland@human.no

Mobil: 482 15 910

Eivin Floer, Sentralstyremedlem

Kontaktinformasjon

E-post: eivinfloer@gmail.com

Mobil: 975 11 281

Haakon Gunleiksrud, Sentralstyremedlem

Kontaktinformasjon

E-post: haakongunleiksrud@gmail.com

Mobil: 954 07 576

Alexandra Martha Lothe Raven, Sentralstyremedlem

Fredrik Hagen, Sentralstyremedlem

Kontaktinformasjon

E-post: fredrik-hagen@hotmail.com

Mobil: 976 12 384

Inger Annett Grünbeck, Sentralstyremedlem

 

Iver Daaland Åse, Sentralstyremedlem

Kontaktinformasjon

E-post: iver@daaland.com

Mobil: 483 50 045

Tord-Viljar Miranda Husebø, Sentralstyremedlem

Kontaktinformasjon

E-post: tord.viljar@gmail.com

Mobil: 976 68 774

Andrine Løvvold Kristoffersen, Sentralstyremedlem

Magnus Christiansen, Sentralstyremedlem

Didrik Votvik Solhaug, Sentralstyremedlem

Kontaktinformasjon

E-post: didrik.solhaug@gmail.com

Mobil: 466 81 496

Valgkomiteen

Valgkomiteen jobber med å finne kandidater til aktuelle verv i organisasjonen. De intervjuer alle som er interesserte i å sitte i noen av våre sentrale organer, eller som har meninger om andre kandidater. Valgkomiteen innstiller på representantene på det årlige Landsmøtet.

Magnus Myrmo Osberg

Valgkomiteleder

Rebecca Ponce

Valgkomitemedlem

Nora Bakken Røsshag

Valgkomitemedlem

Sina Inngjerdingen

Valgkomitemedlem (vara)

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er organisasjonens sentrale kontrollorgan, og skal følge opp at vedtak gjort på Landsmøtet og i Sentralstyret blir gjennomført, og at reglene for hvordan organisasjonen skal drives, blir fulgt. Komiteen rapporterer til Landsmøtet.

Espen Urkegjerde

Kontrollkomiteleder

Sarah Malena Kvassheim

Kontrollkomitemedlem

Ragnhild Dahl Bjørklund

Kontrollkomitemedlem

Emma Skarstein

Kontrollkomitemedlem (vara)