Kontakt

Her finner du kontaktinformasjonen til Sekretariatet, Sentralstyret, Valgkomiteen og Kontrollkomiteen.

Sekretariatet

Sekretariatet tar imot alle generelle henvendelser til organisasjonen. Kontoret er betjent hverdager 09 til 15.

Kristoffer Stokkeland, Leder

Kristoffer Stokkeland

Kontaktinformasjon

E-post: huleder@human.no

Mobil: 482 15 910

På valg: 2019

Astri Menne Sjoner, Generalsekretær

 

Kontaktinformasjon

E-post: astri.sjoner@human.no

Mobil: 909 94 734

Vilde Kjerkol, Organisasjonssekretær 

 Vilde

Kontaktinformasjon

E-post: vilde.kjerkol@human.no

Mobil: 993 76 114

Sentralstyret

Sentralstyremedlemmer som ikke har oppgitt kontaktinformasjon kan kontaktes gjennom sekretariatet.

Øistein Sommerfeldt Lysne, Politisk Nestleder

Øistein Sommerfeldt Lysne

Kontaktinformasjon

E-post: oistein.lysne@human.no

Mobil:  986 60 459

På valg: 2020

Synne Sørgjerd, Organisatorisk Nestleder

Synne Sørgjerd

Kontaktinformasjon

E-post: synne.sorgjerd@human.no

Mobil: 468 87 041

På valg: 2019

Alexandra Martha Lothe Raven, Sentralstyremedlem

Alexandra Raven

På valg: 2018

Victoria Johanne Opheim Galåen, Styremedlem

Victoria Johanne Opheim Galåen

På valg: 2018

Iver Daaland Åse, Sentralstyremedlem

Iver Daaland Åse

Kontaktinformasjon

E-post: iver@daaland.com

Mobil: 483 50 045

På valg: 2019

Henrik Sønstebø, Styremedlem

Henrik Sønstebø

Kontaktinformasjon

E-post: henrik.sonstebo@lifi.no

Mobil:  406 13 639

På valg: 2019

Rebecca Ponce, Styremedlem

Rebecca Ponce

Kontaktinformasjon

E-post: rebeccaponc@gmail.com

Mobil:  952 50 060

På valg: 2019

Didrik Votvik Solhaug, Sentralstyremedlem

Didrik Votvik Solhaug

Kontaktinformasjon

E-post: didrik.solhaug@gmail.com

Mobil: 466 81 496

På valg: 2018

Valgkomiteen

Valgkomiteen jobber med å finne kandidater til aktuelle verv i organisasjonen. De intervjuer alle som er interesserte i å sitte i noen av våre sentrale organer, eller som har meninger om andre kandidater. Valgkomiteen innstiller på representantene på det årlige Landsmøtet.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er organisasjonens sentrale kontrollorgan, og skal følge opp at vedtak gjort på Landsmøtet og i Sentralstyret blir gjennomført, og at reglene for hvordan organisasjonen skal drives, blir fulgt. Komiteen rapporterer til Landsmøtet.