Om medlemskap

Humanistisk Ungdom ble stiftet i 2007 og har i dag omlag 1000 medlemmer. Vi er et sosialt fellesskap for unge humanister samtidig som vi jobber med dine politiske saker. 

Som medlem i Humanistisk Ungdom får du:

  • Medlemspris på våre arrangementer
  • Medlemskap i moderorganisasjonen vår, Human-Etisk Forbund
  • Human-Etisk Forbunds blad Fri Tanke to ganger i året
  • 25 % rabatt på bøker fra Humanist forlag 

Medlemskap i Humanistisk Ungdom koster 50 kroner i året.

 

Spørsmål og svar om medlemskap

Hvordan melder man seg inn i Humanistisk Ungdom?

Innmeldingsskjema på nett.

Alle innmeldinger og utmeldinger i Humanistisk Ungdom må skje skriftlig. Bruk innmeldingsskjema på nettsidene. Du blir samtidig meldt inn i Human-Etisk Forbund hvis du ikke er medlem der fra før.

Hvor mye koster det å være medlem i Humanistisk Ungdom?

50 kroner i året

Kontingenten følger kalenderåret og må betales hvert år dersom du fortsatt ønsker å være medlem. Det skyldes at din betaling er det samme som en underskrift på at du ønsker et medlemskap i Humanistisk Ungdom. Ditt medlemskap er ikke gjeldende før du betaler.

Det er egne priser for støttemedlemskap i Humanistisk Ungdom.

Hvordan betaler jeg medlemskontingenten min?

unghuman.hypersys.no

Et medlemskap i Humanistisk Ungdom koster kun 50 kroner pr år. Det er enkelt å betale!

Du logger deg inn på unghuman.hypersys.no og finner faktura under "Medlemsskap". Er det første gang du logger deg inn på din side, kan du trykke på "Glemt passord", og følge stegene til du kommer deg inn. 

Hvis du trenger hjelp eller har spørsmål, kan du sende mail til ungdom@human.no

Er det en aldersgrense for medlemskap?

13 til 26 år + humanistiske konfirmanter

Du må være fylt 13 år for få å melde deg inn i Humanistisk Ungdom, da dette tilsvarer norsk lovs krav til alder for å melde seg inn i et livssynssamfunn. Du kan også melde deg inn dersom du er humanistisk konfirmant. 

Du kan være medlem fram til det året du fyller 26 år. Fra og med det kalenderåret du fyller 26 år kan du ikke være ordinært medlem. De over 25 år kan tegne støttemedlemskap.

Jeg har konfirmert meg i regi av Human-Etisk Forbund. Blir jeg automatisk medlem av Humanistisk Ungdom da?

Nei

Det er en utbredt misforståelse at man blir medlem i Human-Etisk Forbund fordi man har konfirmert seg humanistisk. Du må aktivt melde deg inn i Humanistisk Ungdom.

Jeg er under 25 år og medlem av Human-Etisk Forbund. Er jeg automatisk medlem av Humanistisk Ungdom?

Nei

Du må aktivt melde deg inn i Humanistisk Ungdom. Humanistisk Ungdom er en selvstendig organisasjon.

Kan man melde seg ut av Human-Etisk Forbund og fortsatt være medlem av Humanistisk Ungdom?

Nei

Alle medlemmer av Humanistisk Ungdom er også medlemmer av Human-Etisk Forbund.

Kan man være støttemedlem i Humanistisk Ungdom?

Ja

Støttemedlemskap koster 100 kroner i året. Dersom du ønsker å bli støttemedlem kan du sende mail til ungdom@human.no.

Hvorfor må jeg oppgi fødselsnummer?

Ellers mottar ikke Human-Etisk Forbund støtte for deg.

Human-Etisk Forbund sender krav til fylkesmannen i Oslo og Akershus om offentlig tilskudd hvert år. Kravet fra fylkesmannen er at de sender alle fødselsnumrene på de man krever støtte for. De Human-Etisk Forbund ikke har fødselsnummeret til vil de ikke motta støtte for.

Hvor finner jeg medlemsnummeret mitt?

På unghuman.hypersys.no

Du finner medlemsnr ditt med å logge deg inn på unghuman.hypersys.no

Du også finner ditt medlemsnummer på kontingentutsendelsen du mottar på begynnelsen av året.

I tillegg kan du kontakte oss på ungdom@human.no eller ved å ringe 23 15 60 90.

Hvordan melder man seg ut av Humanistisk Ungdom?

E-post

Alle innmeldinger og utmeldinger i Humanistisk Ungdom må skje skriftlig. Dersom du ønsker å melde deg ut av Humanistisk Ungdom kan du sende en e-post til ungdom@human.no. Du vil motta en bekreftelse på at utmeldingen er registrert.

Alle medlemmer av Humanistisk Ungdom er medlemmer av vår moderorganisasjon, Human-Etisk Forbund. En eventuell utmelding berører ikke ditt medlemskap i Human-Etisk Forbund. Les mer om medlemskap i Human-Etisk Forbund på human.no.