Erklæring om personvern

Erklæring om personvern

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Generalsekretæren er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Humanistisk Ungdom. Generalsekretæren er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Human-Etisk Forbund

2. Hva er formålet?
Formålet med behandlingen av personopplysninger i Human-Etisk Forbund og Humanistisk Ungdom er å kunne drive organisasjonene som en medlemsorganisasjon.

3. Hva er det rettslige grunnlaget?

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Humanistisk Ungdom er personopplysningsloven. 

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Human-Etisk Forbund er personopplysningsloven og lov om trudomssamfunn og ymist anna.

4. Hvilke personopplysninger behandles? 
De følgende personopplysninger behandles i Human-Etisk Forbund og Humanistisk Ungdom når det gjelder våre medlemmer:
Medlemmers navn
Medlemmers adresse
Medlemmers fødselsnummer (pålagt av myndighetene på grunn av den offentlige støtteordningen ti livssynssamfunn)
Medlemmers kontingentforhold 
Medlemmers e-postadresse
Medlemmers mobilnr
Tillitsvalgtes verv

5. Hvor hentes opplysningen fra?
All informasjon om medlemmer stammer i utgangspunktet fra medlemmer selv. Kilder er:
-     innmeldingsskjemaet på humanistiskungdom.no og evt papirinnmeldingsskjema.
-     minside.human.no
-     opplysninger de sender til oss til medlem@human.no og ungdom@human.no
-     opplysninger de sender til oss per post, f.eks. via svarsendingsslipp vi alltid har på kontingentgiroene
-     telefonsamtaler
Dessuten vasker vi ufullstendige adresser ved hjelp av autorisert adresseleverandør, og Postens EA-register.

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Medlemskap i Humanistisk Ungdom og Human-Etisk Forbund er frivillig og alle opplysninger fra medlemmer er avgitt frivillig.

 

7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Konkrete opplysninger om medlemskap utleveres ikke direkte til tredjeparter. Vi benytter ekstern leverandør til trykking og printing og utsending av kontingentgiroer, så opplysninger om adresser og husstandsforhold oppbevares midlertidig hos tredjepart.

8. Hvordan slettes og arkivers opplysningene?
Alle medlemmer som er utmeldte blir anonymisert innen rimelig tid. Likeså alle døde medlemmer.

9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk som gjelder?
Medlemmer har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om den enkelte iflg Personopplysningsloven. Dette skjer ved at vi ved alle medlemsutsendinger opplyser om hva vi har registrert om den enkelte. Videre har alle medlemmer tilgang til sine opplysninger via minside.human.no

10. Hvordan sikres opplysningene?
Alle medlemsopplysninger ligger sikkert forvart på sikre servere. Og det er kun autorisert personale som har tilgang til medlemmers opplysninger.

11. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om vår bruk av dine opplysninger kan du ta kontakt med Humanistisk Ungdoms sekretariat på telefon 23 15 60 90, ungdom@human.no eller se hva vi har registrert på deg på minside.human.no