Tros og livssynssamfunn

Organiserte tros- og livssynssamfunn er en viktig del av det sivile samfunnet i Norge. For sine medlemmer bidrar de med blant annet samhold og oppfordringer til etisk refleksjon. For samfunnet bidrar de med frivillig arbeid, mangfold og kan være en viktig samarbeidspartner for staten.

Mangfoldet i samfunnet gjør at det ekstra viktig at staten er nøytral og likebehandler tros- og livssynsamfunn. Staten skal ikke ta stilling til trosspørsmål og må derfor behandle alle tros- og livssynssamfunn likt. Likebehandlingen må gjelde både finansering og praktiske samfunnsordninger.

Barnemedlemskap i tros- og livssynssamfunn er for humanister gjerne ekstra utfordrende sammenlignet med andre organisasjoner. Tros- og livssynssamfunn trenger i dag ikke å kreve medlemskontingent for å få støtte for ens medlemskap og unge vet derfor gjerne ikke om at de er medlemmer. Medlemskap i et tros- eller livssynsamfunn skal være et bevisst valg. Medlemskap må dermed opplyses om til medlemmer i det de når livssynsmyndig alder (15 år), og må aktivt samtykke for videre medlemskap.