Et stort problem vi ser i Norge er at mange unge ikke deltar ved offentlige valg. Det er viktig at alle som har stemmerett, bruker den, for det sørger for at fellesskapet faktisk bestemmer hvordan landet styres.

Heldigvis går valgdeltakelsen blant unge opp, men unge er fremdeles underrepresentert i offentlige valg. Vi vil ikke ha et samfunn styrt av den eldre garden, der ungdommen ikke deltar i demokratiet. Vi ser også at personer med lavere utdanning eller som har gått yrkesfaglig videregående opplæring fremfor studiespesialiserende fag i mye mindre grad bruker stemmeretten sin. 

 

  • Humanistisk Ungdom ønsker at det skal arrangeres flere partidebatter i lokalsamfunnene. Spesielt ved skoler, universiteter og høyskoler. 

  • Humanistisk Ungdom krever at det offentlige tar ansvar for å oppfordre unge til å bruke stemmeretten ved offentlige valg. 

  • Humanistisk Ungdom støtter skolevalgordningen og ønsker at skolevalg skal praktiseres i alle offentlige skoler fra og med ungdomsskolen.