Seksualundervisning og grensesetting

Seksualundervisning og grensesetting

Seksualundervisningen i skolen har lenge vært en vanskelig del av den norske undervisningen. Kvaliteten på undervisningstilbudet oppleves ofte av elevene som moraliserende og normativt. Andre opplever overdrevent informative opplegg. Humanistisk Ungdom mener at seksualundervisningstilbudet er for dårlig, og vil ha en hensiktsmessig seksualundervisning med fokus på grensesetting, mangfold, normkritikk og identitetsbygging. 

Seksualundervisningen er i dag ikke en del av lærerutdanningen. Dette fører til at undervisningstilbudet varierer sterkt fra skole til skole, og fra lærer til lærer. Humanistisk Ungdom mener at alle elever fortjener et godt og likeverdig tilbud, og ikke la tilfeldighetene av hvilken skole du går på bestemme om du får god nok seksualundervisning. Derfor vil vi gjennomføre kursing av alle lærere i seksualitet, normkritikk, identitet og grensetting. 

Humanistisk Ungdom ønsker også en stor satsning på skolehelsetjenesten, hvor elever må ha tilgang på både medisinsk personell og samtalepartnere. Vi vil at elevene skal ha noen å komme til med vanskelige spørsmål og situasjoner. 

I seksualundervisningen bør det vektlegges grensesetting og identitetsbygging, samt utfordre et heteronormativt samfunnssyn. Dagens seksualundervisning preges av et hetero- og cisnormativt syn, hvor det normale er et par bestående av en mann og en kvinne. Undervisningen handler ofte kun om forplantningslære og prevensjon. Humanistisk Ungdom ønsker at grensesetting for individet vektlegges i større grad. Undervisningen bør fokusere på relasjonen mellom mennesker og deres frivillige samvær, og ikke minst før det vises frem at det finnes flere former for samliv. Det bør også vises frem at det finnes et stort kjønnsmangfold, ikke bare mann og kvinne.

Mer enn sex

«Mer enn sex»-kampanjen våren 2016 handlet om hvordan vi trenger bedre seksualundervisning i den norske skolen.