Kritisk tenkning

Å kunne tenke kritisk og stille spørsmål ved informasjon man kommer over er svært viktig i dagens samfunn. Humanistisk Ungdom mener at ungdom bør få øve opp ferdigheter i kritisk tenkning i skolen.

Humanistisk Ungdom mener at det er en viktig at elever lærer å stille spørsmål, reflektere og tenke rasjonelt for gjøre seg opp en mening.

Det er gjennom dialog og diskusjon man lærer om hverandre og av hverandre. I en slik dialog er de ulike meningene saklige, respektfulle og bygd på kunnskap. Skolens oppgave er å trene elevene i denne typen samtaler.

Kildekritikk er en viktig del av det å tenke kritisk. I dagens informasjonssamfunn er det viktig at ungdom har ferdighetene som skal til for å sortere, bruke og vurdere informasjon. Ferdigheter i kildekritikk er langt viktigere enn å pugge fakta.

Kildekritikk gir grunnlag for selvstendig refleksjon og muligheten til å utfordre etablerte synspunkter. Derfor bør kritisk tenkning inn i kompetansemålene for alle relevante fag.