Kirken og skolen

Humanistisk Ungdom mener at skolen skal være for alle, og ønsker en inkluderende skole uten forskjellsbehandling av livssyn. Kirken skal ikke få særbehandling i skolen.

Humanistisk Ungdom ønsker en religiøst nøytral skole. Ingen religiøs gruppe skal ha fordeler i skolesystemet. Vi mener at skolen skal være for alle, og ønsker en inkluderende skole uten forskjellsbehandling av livssyn.

Humanistisk Ungdom mener det ikke skal være skolens oppgave å oppdra elever i kristen tradisjon. Opplæringsloven sier i dag at opplæringen i skolen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Humanistisk Ungdom mener at referansen til religionen kristendom må fjernes fra loven.

Det er viktig med felles samlinger i skolen, spesielt rundt starten og slutten av semesteret. For at disse samlingene skal være et for alle er det viktig at de ikke ekskluderer noen ved å ha et religiøst budskap. Humanistisk Ungdom vil avskaffe alle former for skolegudstjenester. Religiøse seremonier hører ikke hjemme i skoletiden.

Samtidig er det viktig at elever har mulighet til å utøve egen tro på skolen. Humanistisk Ungdom mener derfor at skoler bør tilrettelegge for stillerom som kan brukes av elevene til refleksjon og bønn.

Kirken kan ikke får særbehandling i skolen. Humanistisk Ungdom ønsker seg et felles regelverk som gjelder for alle. Det bør ikke være én religiøs gruppe som får besøke skolen mer enn andre. Dette betyr at skolen enten må si nei til besøk eller invitere inn flere enn kirken.

Noen skoler tillater at de som arrangerer konfirmasjon besøker skolen og sprer informasjon der. Humanistisk Ungdom ønsker at skole og konfirmasjon skilles helt. Konfirmasjonsundervisning skal ikke foregå i skoletiden eller i regi av skolen.