Rituell Omskjæring

I dag er det slik at foreldre uten annen grunn enn eget ønske kan gjøre et fysisk inngrep i guttebarnets kjønnsorgan, uten at barnet har mulighet til å motsette seg dette. Virkningene av rituell omskjæring er irreversible, og foreldrene påtvinger dermed barnet et religiøst stempel personen må leve ut livet med. Foreldre skal ikke kunne gjøre irreversible inngrep i barnets kropp uten medisinsk grunn. Dette gjør rituell omskjæring av barn under myndighetsalder til en trussel mot livssynsfriheten. 

 

  • Humanistisk Ungdom krever at rituell omskjæring av barn under myndig alder forbys, og at det norske helsevesen skal ha tilbud om prosedyren til dem som ønsker det etter fylte 18 år.