Elevers rettigheter

Elevers rettigheter er svært viktig for å skape en skole der ungdom lærer best. Vi ønsker at elev skal ha muligheten til både å påvirke sin egen skolehverdag og engasjere seg utenom.

Humanistisk Ungdom mener at elevers rettigheter er nødvendig for god læring og et godt skolemiljø. Skolens viktigste oppgave er å utdanne reflekterte, kritisk tenkende og selvstendige individer, noe som gjør det viktig å ta elevers meninger på alvor. Vi mener at ungdom lærer best i situasjoner der de får påvirke egen hverdag og blir tatt seriøst i sentrale spørsmål. Inkludert i dette ligger retten til å utforske egne holdninger og overbevisninger både i og utenfor klasserommet. I dag ser vi dessverre ofte at elevers meninger blir skjøvet til side for og at undervisningen gjerne er dominert av etablerte standpunkter. Humanistisk Ungdom mener at undervisningen i større grad bør legge opp til meningsmangfold og diskusjon i skolen.

Dagens ungdom er mer engasjerte en noen gang, noe som til tider betyr fravær fra skolen. Humanistisk ungdom mener at skolen bør legger til rette for at eler skal kunne være engasjerte i arbeid utenfor skolen, noe som også inkluderer livssyn. I dag kan en person med et annet livssyn enn Den norske Kirke kun skrive av 2 dager i året fra vitnemålet, noe som i mange sammenhenger er alt for lite. Humanistisk Ungdom mener at både antall dager for politisk og livssynsgrunnet fravær må økes for å gi elever større muligheter til engasjement på fritiden.