Livssynskritikk og dialog

Humanistisk Ungdom mener at man må ha både kritikk av uheldig livssynspraksis og dialog mellom ulike livssyn. Balansegangen er vanskelig – men viktig for å bidra til en god samfunnsdebatt. Både kritikk og dialog kan være gode verktøy for å endre samfunnet til det bedre.

Respekt for enkeltmenneskets valg av livssyn ligger til grunn i arbeidet til Humanistisk Ungdom, men dette er ikke til hinder for religion- og livssynskritikk. Saklig kritikk mot skadelig livssynspraksis handler om å bruke ytringsfriheten til å påpeke og kritisere livssynspraksis som diskriminerer, skader eller på andre måter bryter med menneskerettighetene. Det mer livssynspraksisen er skadelig, det viktigere blir det å ytre seg mot den.

Saklig kritikk av systemer som rammer utenfor de som tilhører livssynet selv handler om å stå opp for at retten til tros- og livssynsfrihet også må innebære frihet fra – selvfølgelig innenfor rammene av ytringsfriheten. Kritikk av sammenblandingen mellom staten og den norske kirke er det fremste eksemplet på slik systemkritikk i Norge i dag.

Organisert tros og livssynsdialog gir innsikt i andres måte å forstå verden på. Slike dialoger muliggjør det å sette seg inn i andre menneskers virkelighetsforståelse, utvide ens eget perspektiv og kan være en god måte å utfordre egne overbevisninger og fordommer på. Dialog må foregå både mellom enkelt mennesker, tros- og livssynssamfunn og andre i samfunnet.