Livssynsforfølgelse

Alle har rett til å velge livssyn fritt – uten å bli anklaget for frafall eller blasfemi.

Tros- og livssynsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet og blir for det meste respektert i Norge, men dessverre altfor ofte brutt i resten av verden. I følge den internasjonale humanistunionen (IHEU)s rapport Freedom of Thought 2015 har hele 13 land dødsstraff for ikke-tro eller frafall fra religionen. Andre steder står myndighetene til side mens befolkningen forfølger eller straffer med regler om blasfemi. 

Så lenge mennesker lever i frykt for forfølgelse på grunn av sitt livssyn, vil Humanistisk Ungdom engasjere seg for deres menneskerettigheter. Spesielt vil vi kjempe for friheten til fengslede ateister og andre samvittighetsfanger.

Kart over situasjonen i verden for ikke-troende ifølge Freedom of Thought 2015

Kart over situasjonen i verden for ikke-troende ifølge Freedom of Thought 2015.