Vitenskapsforståelse

Vitenskapsforståelse er et viktig grunnlag for humanismen, og bidrar til økt kritisk tenkning og kunnskapsnivå i samfunnet. Myter, konspirasjonsteorier og mangelfull vitenskapsfremstilling er med på å skape et feilaktig bilde av verden, noe vi i Humanistisk Ungdom ønsker å motarbeide.  

 

  • Humanistisk Ungdom vil støtte opp om arbeidet med folkeopplysning. 

  • Humanistisk Ungdom vil arbeide med myteknusing og øke forståelsen for problematikken med konspirasjonsteorier.