Skeiv politikk

Vi lever i et heteronormativt samfunn der heteroseksualitet er normen som anses som det naturgitte. En annen norm er at man enten er mann eller kvinne. Andre seksuelle legninger og kjønnsidentiteter betraktes som avvik fra denne normen. Dette ser vi ikke bare gjennom holdninger og antakelser, men også i lovverket. I Norge i dag finnes det kun to juridiske kjønn, mann og kvinne - på tross av at ikke alle identifiserer seg med en av disse kategoriene. I et humanistisk livssyn vektlegges individets rett til å definere seg selv. Derfor støtter Humanistisk Ungdom hvert enkelt menneskes rett til å definere egen seksualitet og identitet.

Andre seksuelle legninger og kjønnsidentiteter betraktes som avvik fra denne normen. Dette ser vi ikke bare gjennom holdninger og antakelser, men også i lovverket. I Norge i dag finnes det kun to juridiske kjønn, mann og kvinne - på tross av at ikke alle identifiserer seg med en av disse kategoriene. I et humanistisk livssyn vektlegges individets rett til å definere seg selv. Derfor støtter Humanistisk Ungdom hvert enkelt menneskes rett til å definere egen seksualitet og identitet.

  • Humanistisk Ungdom ønsker å utfordre det heteronormative samfunnet.
  • Humanistisk Ungdom mener at Norge må åpne opp for flere juridiske kjønn enn mann og kvinne.
  • Humanistisk Ungdom mener kravet om sterilisering for å kunne gå gjennom kjønnsbekreftende kirurgi må opphøre.
  • Humanistisk Ungdom mener at retningslinjene for blodgivning bør endres slik at vurderingen baserer seg på risikoatferd, og ikke seksuell orientering. Dette åpner dermed for at menn som har sex med menn skal kunne gi blod.
  • Humanistisk Ungdom er for at offentlige institusjoner også skal være pålagt å ha kjønnsnøytrale toaletter, i tillegg til kjønnsdelte.Våren 2022 haddevi en kampanje om dette.

Mer enn sex

«Mer enn sex»-kampanjen våren 2016 handlet om hvordan vi trenger bedre seksualundervisning i den norske skolen.