Dialog og menneskemøter

Humanistisk Ungdom mener at elever best lærer om livssyn dersom de får møte og snakke med representanter fra forskjellige livssynssamfunn.

Vi er positive til at elever besøker religiøse bygg og representanter for ulike livssynssamfunn. Det er viktig å unngå at slike møter får en misjonerende form. Dette gjør det spesielt viktig å sørge for at elevene får møte et bredt mangfold, og ikke bare det som er vanlig i nærområdet. Alle religiøse seremonier har et forkynnende formål og vi ønsker ikke at man skal bruke skoletiden på å observere slike seremonier.

Det er et mål at livssynsundervisningen skaper respekt for forskjellige grupper, livssyn og ideer. Gjennom å møte andre til dialog bryter man ned fordommer og feiloppfatninger. Derfor mener Humanistisk Ungdom at skolen burde bruke slike menneskemøter i mye større grad enn i dag. Man få mye ut av å møte mennesker med andre virkelighetsoppfatninger. Humanistisk Ungdom mener skolen skal undervise i dialog som metode og hvordan dette skiller seg fra annen meningsutveksling.