Menneskeskapte klimaendringer truer med å ødelegge liv på jorden og er av de største utfordringene menneskeheten noen gang har stått ovenfor. Humanistisk Ungdom mener vi som mennesker har et ansvar for å løse for problemet vi selv har skapt.

Menneskerettighetene gir alle rett til et levelig klima, noe klimaendringer allerede truer i flere deler av verden. Humanistisk Ungdom regner det som grunnleggende humanistiske verdier å ønske alle mennesker et godt og verdig liv, dette inkluderer fremtidige generasjoner. Som humanister har vi et ansvar for at de som kommer etter oss har et godt klima å leve i. 

 

  • Humanistisk Ungdom krever et taktskifte i norsk klimapolitikk, vi kan ikke vente på at høyere makter skal løse problemet 

  • Humanistisk Ungdom krever at det ikke åpnes for leting etter nye oljefelter på norsk sokkel 

  • Humanistisk Ungdom støtter utbyggingen av bølgekraft langs den norske kyst, havvindparker og vindmøller i egnede områder der man tar hensyn til kultur og lokalbefolkningen. 

  • Humanistisk Ungdom krever at Norge arbeider internasjonalt for mer en ambisiøs og forpliktende avtale enn Parisavtalen COP21 

  • Humanistisk Ungdom krever en utredning av mulighetene for atomkraftverk på norsk jord.