Regnskap

Regnskap

Årsregnskap for lokallaget lages automatisk i Tripletex.

I januar tar organisasjonsrådgiver ut årsrapport (årsregnskap) for lokallaget som de kan behandle på sitt årsmøte. Lokallag trenger ikke føre regnskapet selv, bare legge inn alle kvitteringer og fakturaer i Tripletex.

Lokallaget vil få oppdateringer fra organisasjonsrådgiver på hvor mye penger de har igjen ved hjelp av rapporter som hen henter fra Prisolve. Dersom et lokallag trenger oversikt utover de jevnlige oppdateringene kan de ta kontakt med organisasjonsrådgiver.