HU-fondet

Penger til aktiviteter

HU-fondet har penger til lokal aktivitet - lokallaget må bare søke og rapportere om pengebruken etterpå. Pengene som gis ut må være oppbruk og rapportert før man kan få penger neste år - siste frist er mai.

Søknader

Husk å søke en del i forkant - det kan fort ta noen uker å få svar på søknaden! Det er ikke mulig å søke midler før i 2017 - og da må alt av rapportering for 2016 være fullført.

Rapportering

Penger som er brukt opp skal rapporteres om til sentralleddet slik at vi får oversikt over hvor mye av HU-fondsmidlene som er ute i lokallagene. Midlene bør rapporteres om kort tid etter de er brukt.

Illustrasjonsbilde - Monopolpenger

Om HU-fondet

HU-fondet er statsstøtte gjennom en ordning som heter Frifond Organisasjon.

Dette er penger som kun kan brukes til lokal aktivitet. Det er lov til å bruke penger til regional aktivitet så fremt det gagner det lokale tilbudet. 

Pengene fra HU-fondet må brukes opp innen 30. juni året etter de er utdelt. Vår interne frist er tidligere på året. Humanistisk Ungdom tar 5% av totalt tildelte midler til administrasjonskostnader.

Retningslinjer for HU-fondet 2017

Interne retningslinjer for HU-fondet 2016 

 

Spørsmål?

Synne Sørgjerd, Økonomileder

Synne Sørgjerd

Kontaktinformasjon

E-post: synne.sorgjerd@human.no

Mobil: 468 87 041

På valg: 2019