HU-fondet

Penger til aktiviteter

HU-fondet har penger til lokal aktivitet - lokallaget må bare søke og rapportere om pengebruken etterpå. Pengene som gis ut må være oppbruk og rapportert før man kan få penger neste år.

Søknader

Husk å søke en del i forkant - det kan fort ta noen uker å få svar på søknaden! Før man søker midler må alt av midler fra forrige år være oppbrukt og rapportert på.

Rapportering

Penger som er brukt opp skal rapporteres om til sentralleddet slik at vi får oversikt over hvor mye av HU-fondsmidlene som er ute i lokallagene. Midlene skal rapporteres kort tid etter de er brukt.

Illustrasjonsbilde - Monopolpenger

Om HU-fondet

HU-fondet er statsstøtte gjennom en ordning som heter Frifond Organisasjon.

Dette er penger som kun kan brukes til lokal aktivitet. Det er lov til å bruke penger til regional aktivitet så fremt det gagner det lokale tilbudet. 

Pengene fra HU-fondet må brukes opp innen i løpet av året etter de er tildelt.  Humanistisk Ungdom tar 5% av totalt tildelte midler til administrasjonskostnader.

Retningslinjer for HU-fondet 2018

Retningslinjer for HU-fondet 2019

Spørsmål?

Vilde Kjerkol, Organisasjonsrådgiver

 Vilde

Kontaktinformasjon

E-post: vilde.kjerkol@human.no

Mobil: 993 76 114