Konfirmantkveld

Humanistisk konfirmasjon er et av HUs viktigste rekrutteringsgrunnlag. Når du arrangerer en kveld med konfirmanter fra ditt område bidrar du til å rekruttere nye medlemmer, du får vist frem HU og du kan ha det gøy med konfirmantene. Alle aktiviteter du kan arrangere med medlemmer av lokallaget kan du også arrangere med konfirmanter.

Planlegging

  • Ta kontakt med konfirmasjonskurslederne i ditt område og avtal et besøk hos konfirmantgruppa. Mange steder er det flere grupper samtidig og på samme sted. Kanskje det er muligheter for å slå sammen alle denne kvelden.

  • Om noe koster penger kan du sjekke om lokallaget har penger på kontoen som kan brukes, eller du kan søke om penger fra HU-fondet.

  • Lag ett opplegg som passer til tiden dere har fått til besøket.  

  • Fordel ansvarsoppgaver. Lag en liste over hvem som skal gjøre hva og til hvilken frist.

 

Gjennomføring

  • Start alltid med å informere om HU. Presenter hva Humanistisk Ungdom er, hva HU står for og driver med, og hvorfor det er gøy og meningsfullt å være med i HU.

  • Ta med flyers, brosyrer, buttons eller annet som kan deles ut til konfirmantene.  

  • Planlegg et arrangement som konfirmantene kan komme på etter kursene er ferdig og inviter dem til dette. Kanskje noen vil bli med HU videre.

Etter arrangementet

  • Rydd opp alt etter kvelden. Sett på plass stoler og bord om dette har blitt flyttet på og rydd opp søppel eller andre ting som blir liggende igjen.

  • Evaluer konfirmantkvelden i styret. Hva gikk bra og hva kunne vært bedre?