Aktiviteter

Hvorfor arrangere aktiviteter?

Hvorfor er det egentlig så viktig at lokallagsstyrene arrangerer aktiviteter for sine medlemmer? Det er flere grunner til dette. Når du engasjerer deg selv og andre skaper du aktivitet og bevissthet rundt de sakene HU bryr seg om og du bidrar til å skape engasjement rundt livssynet, verdier og politikk som er viktig for organisasjonen. Når du arrangerer gode aktiviteter og får andre interessert og engasjert i organisasjonen er det lettere å rekruttere nye medlemmer til organisasjonen og nye styremedlemmer til lokallaget. Ved å arrangere debatter, filosofikvelder, invitere foredragsholdere og diskutere med andre kan du få nye perspektiver på saker og problemstillinger som du kanskje ikke har tenkt over før. Både du, andre i styret og medlemmer i lokallaget kan møte nye mennesker og få nye venner og bekjente. Du kan lære mange nye ting av andre og deg selv.

Hva er en bra aktivitet?

Når man arrangerer en aktivitet bør man ha som mål å arrangere en god aktivitet for medlemmer. En god aktivitet kan ofte kjennes igjen på at det er god stemning blant de som deltar og at man har det hyggelig. Under et godt arrangement er det ofte mye liv, gode diskusjoner og debatter. Det er også viktig at man klarer å skaffe mange deltagere til aktiviteten. Når et arrangement er bra opplever man ofte at deltagerne ønsker å komme tilbake på et senere arrangement. Dette bidrar også til bedre rekruttering av medlemmer. Om deltagerne liker arrangementet er dette god profilering av HU og man skaper større interesse for organisasjonen og man blir lagt merke til.

Hvordan arrangere aktiviteter

Det viktigste å gjøre når du skal arrangere en aktivitet er å starte med å planlegge aktiviteten godt og i god tid. Når en aktivitet er godt planlagt er den også mye enklere å gjennomføre. For å kunne gjennomføre arrangementet må du ordne alle praktiske ting som trengs for at arrangementet skal gå så bra som mulig. Under arrangementet er det viktig at du passer på at alle deltagerne har det bra og trives. Når aktiviteten er gjennomført er det viktig at det blir ryddet godt og at ingenting ligger igjen. Det er viktig å evaluere alle aktivitetene man planlegger og gjennomfører. Når man evaluerer en aktivitet er det enklere å lage enda bedre aktiviteter senere.  

Lurer du på noe?

Ta kontakt med din lokallagsfadder eller HU-kontoret, så hjelper vi deg.