Debattkveld

Under en debatt har man et panel som diskuterer et tema, et spørsmål eller en sak. Debatten ledes av en debattleder som styrer ordet og stiller spørsmål til panelet. I en debatt er det meningen at de som sitter i panelet skal være uenige om saken det debatteres om. Husk at det kan kreve en del forberedelser før en debatt, og at det derfor er viktig at man starter forberedelsene i god tid. En debatt kan også egne seg bra til å arrangere sammen med andre organisasjoner.

Planlegging

 • Sett dato og klokkeslett. Det er viktig å planlegge en debatt god tid i forveien.

 • Bestem et tema eller en sak for debatten. Det kan være lurt å gjøre det enkelt å bare bruke en påstand eller ett hovedspørsmål til debatten. Mange og vanskelige spørsmål gir rotete debatter.

 • Finn et egnet lokale. Finn et lokale hvor det er mulighet for diskusjoner som ikke forstyrrer andre og hvor man selv ikke blir forstyrret av andre.

 • Om noe koster penger kan du sjekke om lokallaget har penger på kontoen som kan brukes, eller du kan søke om penger fra HU-fondet.

 • Finn aktuelle debattanter til panelet. Tre-fire stykker er et godt antall til et debattpanel. Dette kan være politikere, representanter fra andre organisasjoner eller bare noen med meninger om tema. Inviter helst noen med ulike synspunkter på tema, slik at debatten blir spennende.

 • Finn en debattleder som skal lede debatten, stille spørsmål til debattantene og være ordstyrer.

 • Fordel ansvarsoppgaver. Lag en liste over hvem som skal gjøre hva og til hvilken frist.

 

Gjennomføring

 • Informer om debatten i god tid. Lag et arrangement på Facebook og inviter venner. Du kan sende e-post til lokallagets medlemmer. Om du ønsker å nå ut til flere enn lokallagets medlemmer kan du kontakte i Human-Etisk Forbunds fylkeslaget der du bor, og spør hvordan du kan gjøre det. Du kan henge opp plakater, dele ut flyers, sett inn annonse i lokalavisa og snakk om filmkvelden med venner og bekjente.

 • Kjøp inn, eller bestill og gjør klart mat, drikke eller snacks om det skal serveres noe under debatten.

 • Møt opp tidlig og gjør klart lokalet til debatten. Sett frem stoler og evt. bord til panelet og sett frem stoler til publikum.

 • Ta godt vare på alle som kommer, både debattanter og publikum. Alle skal føle seg velkomne.

 • I starten av debatten kan du gi debattantene noen minutter til å presentere seg selv og sitt syn på tema eller saken. Debattleder stiller deretter spørsmål til panelet og lar panelet diskutere. Til slutt kan det åpnes for spørsmål fra publikum.

 

Etter arrangementet

 • Rydd opp alt etter debatten. Sett på plass stoler og bord om dette har blitt flyttet på og rydd opp mat, søppel eller andre ting som blir liggende igjen.

 • Evaluer debattkvelden i styret. Hva gikk bra og hva kunne vært bedre?