Etiske retningslinjer

Humanistisk Ungdom skal være en trygg organisasjon for alle. Derfor har vi etiske retningslinjer som beskriver kjøreregler og plikter for alle i organisasjonen.

Hva er etiske retningslinjer? 

Etikk kan enkelt defineres som å handle rett i ulike situasjoner og i samhandling med andre. Etiske retningslinjer er en felles etisk plattform for organisasjonen, og definerer spilleregler og forventninger til oppførsel for alle medlemmer og ansatte. 

I retningslinjene kan du lese om: 

  • Etiske prinsipper 

  • Verdier og holdninger 

  • Hvordan vi skal være mot hverandre 

 

Hvem gjelder det for? 

Retningslinjene gjelder for alle sentralstyremedlemmer, ambassadører, lokallagsstyremedlemmer, valgkomitémedlemmer, kontrollkomitemedlemmer (videre omtalt som tillitsvalgte) og alle ansatte i Humanistisk Ungdom. 

Her kan du lese våre etiske retningslinjer. 

 

Mens etiske retningslinjer gir rammer for organisasjonens etiske praksis og ønsket adferd, består varslingsrutiner og beredskapsplaner av instrukser for hvordan du skal handle om retningslinjene brytes, eller en krise oppstår. 

Her kan du lese varslingsrutinene våre.

"Jeg vil varsle!"