"Jeg vil varsle!"

Har du eller en du kjenner opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller brudd på våre retningslinjer? Les hvordan du kan melde ifra her.

Humanistisk Ungdom skal være en TRYGG organisasjon. Her finner du informasjon om hva en TRYGG organisasjon er, hva en varsling er og hvordan du går frem dersom du vil varsle.

Hva er en TRYGG organisasjon?

Nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering.

Humanistisk Ungdom skal være en trygg organisasjon. Vi skal være en trygg arena for alle våre medlemmer, og har null toleranse for mobbing, trakassering og negativ diskriminering.  Dersom du eller noen andre opplever noe som ikke er greit kan du melde ifra. For at vi skal kunne gjøre noe med det er det viktig at du varsler, slik at vi kan hindre at det skjer igjen. 

Hva er en varsling?

Å si ifra dersom noe ikke er greit.

Å varsle er å si ifra dersom noe som ikke er greit, noe føles ubehagelig eller skremmende, eller handlinger som er ulovlig. 

Hva kan jeg varsle om?

Brudd på retningslinjer, diskriminering og rasisme, mobbing, seksuell trakassering eller lovbrudd.

Du kan si ifra om noe du har opplevd selv eller som har skjedd med andre, noe du har blitt fortalt eller som du har sett. Du kan si ifra om det er noe du tenker er veldig alvorlig,eller om det er noe du tenker egentlig ikke er så farlig, men likevel er ikke helt greit. Ingenting er for lite eller for stort. 

Du kan si ifra om en hendelse uansett om personen som har opplevd noe, eller den som er mistenkt, er medlem eller deltaker i aktiviteter vi arrangerer. Du kan si ifra om ting som har skjedd både i og utenfor Humanistisk Ungdom. 

Eksempler på kritikkverdige forhold du bør si ifra om; 

  • Mobbing 

  • Seksuell trakassering 

  • Lovbrudd 

Hvordan og til hvem varsler jeg?

Generalsekretær i Humanistisk Ungdom

Når du varsler, kan du si ifra til Generalsekretær i Humanistisk Ungdom (E-post: victoria.galaaen@human.no eller mobil: 988 34 523).

Synes du det er vanskelig å varsle alene må du gjerne be noen du stoler på om å bli med deg og varsle. 

Varsling kan skje både skriftlig og muntlig. Du kan skrive en e-post, sende en melding, ringe eller be om et personlig møte for å fortelle hva som har skjedd. Meld fra på den måten du er mest komfortabel med. 

Om du har mest lyst å fortelle muntlig om det som har skjedd, er det fint å skrive ned det du ønsker å fortelle i forkant. Det kan hjelpe deg å huske det du ønsker å si og hvordan du forteller om det. Om du sier ifra skriftlig er det fint om du skriver hvem du er, hva du vil melde fra om og hvem som har gjort det du varsler om. 

Hvordan varsle om noen i varslingsutvalget?

Styreleder, organisasjonsrådgiver eller generalsekretær

Hvis varselet ditt gjelder generalsekretær i Humanistisk Ungdom, kan du varsle til styreleder (E-post: kristina.williamson@human.no eller mobil: 472 42 265eller organisasjonsrådgiver (E-post: renate.hamm@human.no eller mobil: ) som er i varslingsutvalget. Hele prosessen med varslingssaken vil da foregå uten at generalsekretær deltar i behandlingsprosessen som varslingsutvalg.  

Hvis varselet ditt gjelder en av de andre personene i varslingsutvalget, skal du ta kontakt med generalsekretær. Den du varsler i utvalget vil da ikke delta i behandlingsprosessen som varslingsutvalg.  

Alle rutiner om taushetsplikt og habilitet gjelder likt for alle varsler i HU. 

Hva skjer med et varsel etter jeg har sagt ifra?

Du blir kontaktet for en samtale med varslingsutvalget.

Varslere i Humanistisk Ungdom blir alltid tatt på alvor, og varslingssaker vil alltid bli behandlet fortrolig. 

Det er hovedsakelig varslingsutvalget bestående av generalsekretær, leder og organisasjonsrådgiver som håndterer varslingssaker hos oss. Som regel vil de ta en samtale med deg kort tid etter at du har sendt inn varselet. Deretter vil de snakke med andre som kan vite noe om saken og den/de du har varslet om. Etter å ha fått så mye informasjon som mulig, vil varslingsutvalget avgjøre om det som har skjedd er et brudd på Humanistisk Ungdoms retningslinjer og hvilke reaksjoner det eventuelt skal få for de som har brutt retningslinjene. 

Mens saken håndteres vil generalsekretær holde deg oppdatert om hva som skjer når. De vil forsøke å ivareta deg som varsler så godt de kan gjennom prosessen. Du kan lese mer om håndtering av varslingssaker her.

Jeg vil si ifra om noe, men vet ikke om det er et varsel.

Vi vil høre det uansett!

Er noe ugreit og du er usikker på om det er et varsel eller ikke? Vi vil høre det uansett! Ta kontakt med generalsekretær som kan hjelpe deg med å vurdere hvordan det skal følges opp.  

Uansett om det er et varsel eller ikke, vil vi gjerne høre det uansett for å kunne gjøre Humanistisk Ungdom til å være et enda bedre sted å engasjere seg. 

Jeg vil varsle noe, men er redd for konsekvensene.

Du vil få bistand av varslingsutvalget.

Å varsle om noe som har skjedd kan være vanskelig. Varslingsutvalget vil derfor ivareta deg med kunnskap og bistand ut ifra dine behov. 

Jeg har blitt varslet om.

Generalsekretær vil ta kontakt og du vil kunne forklare din side av saken.

Når noen har sendt inn et varsel om deg, vil generalsekretær da kontakt med deg og gi deg mulighet til å forklare din side av saken. For oss er det viktig at alle føler seg ivaretatt underveis i behandlingsprosessen, og du vil derfor få tildelt en kontaktperson i varslingsutvalget. 

Organisasjonens kompetanse på behandling av varsler

Vi har grundig opplæring i LNU sitt TRYGG-opplegg.

Humanistisk Ungdoms kompetanse er etter grundig skolering og opplæring i regi av LNU sitt TRYGG-opplegg. Dette inkluderer skolering av tillitsvalgte, kursing av ansatte og utforming av retningslinjer og rutiner etter TRYGGs kompetanseressurser. Alle i varslingsutvalget er grundig kurset for å kunne motta og behandle varslene på best mulig måte.

Du kan lese mer om LNU og TRYGG her.

 

En varslingssak kan være vanskelig å stå i. Under finner du tjenester du kan kontakte dersom du trenger noen å snakke med: 

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 

Vold- og overgrepslinjen: 116 006 

Legevaktsentralen: 116 117 

Nettilbud til alle som foretrekker å skrive om det som er vanskelig i livet: Sidetmedord.no 

Rådgiving om spiseforstyrrelser: Nettros.no 

DIXI ressurssenter for seksuelle overgrep: DIXI.no 

Røde kors sin landsdekkende og anonyme samtaletilbud: Korspaahalsen.rodekors.no 

 

 

Varslingsutvalget:

Dette er Humanistisk Ungdom sitt varslingsutvalg. Ta kontakt med Generalsekretær om du trenger å varsle, eller dersom du lurer på noe rundt varsling og etiske retningslinjer.

Victoria GalåenGeneralsekretær

victoria presse

Kontaktinformasjon

E-post: victoria.galaaen@human.no 

Mobil: 988 34 523

Renate Hamm, Organisasjonsrådgiver

Renate Hamm

Kontaktinformasjon

E-post: renate.hamm@human.no

Mobil: 410 85 643

Maja Solerød, Leder

maja pressebildeKontaktinformasjon

E-post: maja.solerod@human.no

Mobil: 450 84 455