Landsmøte 2024

Nyheter
Humanistisk Ungdom avholder Landsmøte 19.-21. april i Oslo. Her vil representanter fra hele landet samles for å velge ny ledelse, diskutere hva vi skal jobbe med og stake ut kursen for det neste året!

Sakspapirer og vedlegg

Send inn forslag!

På Landsmøtet skal vi behandle organisasjonens vedtekter. Dersom du vil endre noe i vedtektene må du sende inn forslaget ditt til ungdom@human.no

Dersom du vil melde opp en sak til behandling av Landsmøtet må du melde det inn til Sentralstyret. Send en e-post til ungdom@human.no. 

Meld deg på Landsmøtet her!

Representer ditt lokallag

Årsmøtet i ditt lokallag velger delegater til landsmøtet. Ta kontakt med ditt lokallag dersom du vil være delegat på landsmøtet. Det kan være flere som ønsker delegatstatus enn det er plasser, og derfor er det viktig å stille på årsmøtet, slik at du kan forklare hvorfor akkurat du kan representere ditt lokallag på en best mulig måte.

Reise og opphold dekkes av Humanistisk Ungdom.

Er det ikke lokallag der du bor?

Hvis du ikke tilhører et lokallag og ikke har et lokallag i nærheten trenger du ikke fortvile. Du kan nemlig søke om å stille som direktemedlem. I slutten av februar vil alle HU-medlemmer uten lokallag kunne gå inn og velge de delegatene de ønsker skal representere direktemedlemmene, og du kan dermed få fullverdig delegatstatus på landsmøtet.

Reise og opphold dekkes av Humanistisk Ungdom.

Still som direktemedlem.

 

Still til Sentralstyret, Valgkomite eller Kontrollkomite!

Vil du være med og bestemme hvordan Humanistisk Ungdom styres, lage arrangementer, kampanjer, jobbe med lokallag eller rekruttering? Da bør du stille til valg! 

Sentralstyret:

Sentralstyret er ansvarlig for å drive organisasjonen mellom landsmøtene. I løpet av året møtes Sentralstyret omtrent åtte ganger for å fatte avgjørelser. Medlemmer av Sentralstyret må også jobbe mellom styremøtene. Styremedlemmene er ansvarlige for å følge opp lokallagene og har ansvar for å gjennomføre alt som står i arbeidsprogrammet. Dette betyr blant annet at sentralstyremedlemmene skal arrangere seminarer, sommerleir og landsmøte. Sentralstyret har ansvar for organisasjonens økonomi og vedtar budsjett.

Kontrollkomite: 

Kontrollkomiteen skal gå gjennom organisasjonens regnskap og overse forvaltningen av midler og formål, samt at alle organisasjonsledd handler i tråd med vedtatte vedtekter og retningslinjer.

Link til å stille til Kontrollkomite eller Sentralstyret finner du HER.

Valgkomite:

Valgkomiteen jobber med å finne kandidater til aktuelle verv i organisasjonen (Sentralstyret (SST) og Kontrollkomitéen (KK)). De intervjuer alle som er interesserte i å sitte i noen av våre sentrale organer, eller som har meninger om andre kandidater. Mer informasjon og søknadskjema finner du HER.

Lurer du på noe angående noen av vervene kan du sende en mail til ungdom@human.no!