Landsmøte 2018

Nyheter
Humanistisk Ungdom avholder Landsmøte 27.-29. april på Tonsenhagen skole i Oslo. Her vil representanter fra hele landet samles for å velge ny ledelse, diskutere hva vi skal jobbe med og stake ut kursen for det neste året!

Sakspapir for Landsmøtet
Vedlegg for Landsmøtet

Representer ditt lokallag på Landsmøtet

Årsmøtet i ditt lokallag velger delegater til landsmøtet. Ta kontakt med ditt lokallag dersom du vil være delegat på Landsmøtet. Det kan være flere som ønsker delegatstatus enn det er plasser, og derfor er det viktig å stille på årsmøtet, slik at du kan forklare hvorfor akkurat du kan representere ditt lokallag på en best mulig måte.

De som velges til å reise på Landsmøtet må melde seg på innen 7.mars.

Reise og opphold dekkes av Humanistisk Ungdom.

Forslagsfrist 1.mars

På Landsmøtet skal vi behandle organisasjonens vedtekter. Dersom du vil endre noe i vedtektene bør du sende inn forslaget ditt før 1.mars, og aller senest 7. mars. Alle forslag må leveres her.

Dersom du vil melde opp en sak til behandling av Landsmøtet, bør du melde det inn til Sentralstyret før 1.mars, og aller senest 7. mars. Send inn forslag til saker her.

Valg til sentrale verv

På Landsmøtet velger vi organisasjonens ledelse. Alle medlemmer kan stille til valg. Les mer om hvilke verv som er på valg og hvordan du kan melde din interesse under.

HUSK AT PÅMELDINGSFRISTEN ER 7. MARS

Finnes det ikke lokallag der du bor?

Hvis du ikke tilhører et lokallag og ikke har et lokallag i nærheten trenger du ikke fortvile. Du kan nemlig søke om å stille som direktemedlem.

I slutten av februar vil alle HU-medlemmer uten lokallag kunne gå inn og velge de delegatene de ønsker skal representere direktemedlemmene, og du kan dermed få fullverdig delegatstatus på Landsmøtet.

De som velges til å reise på Landsmøtet må melde seg på innen 7.mars. 
Reise og opphold dekkes av Humanistisk Ungdom.

Du må søke om å bli direktedelegat via nettsidene. Søknadsfristen er 15. februar!