Grafisk profil

Grafisk profil

Det er viktig å ha en helhetlig grafisk profil på sosiale medier. Ved å bruke Humanistisk Ungdoms fonter, farger og elementer er lokallaget deres med på å skape en tydelig profil for organisasjonen.

I denne lokallagsmappa finner dere informasjon om fargebruk og fonter, i tillegg til elementer og logoer dere kan bruke på alle deres profiler. 

Dersom dere lurer på noe kan kommunikasjonsrådgiver kontaktes:)

Grafisk lokallagsmappe