Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er organisasjonens sentrale kontrollorgan. De har som hovedoppgave å følge opp at vedtak gjort av Landsmøtet blir gjennomført av Sentralstyret og lokallagene. Dette innebærer å observere møtene til Sentralstyret og sjekke regnskapet til organisasjonen før hvert Landsmøte.

Kontrollkomiteen har også definisjonsrett over organisasjonens vedtekter, som betyr at de har rett til å tolke vedtektene dersom det skulle være tvil rundt disse. Ved spørsmål om vedtekter, forretningsorden til Landsmøtet eller andre saker som kunne anngått Kontrollkomiteen; send mail til: hukontroll@human.no 

Under finner du referat fra kontrollkomiteen.