Stilling ledig

Nyheter
Humanistisk Ungdom er en landsdekkende organisasjon for humanister fra 15 til 25 år. Vi ønsker å gjøre ungdom bevisst på sitt eget livssyn, og la ungdom være humanister på egne premisser i fellesskap med andre. Humanistisk Ungdom er den selvstendige ungdomsorganisasjonen til Human-Etisk Forbund.

Stillingsbeskrivelse

Vi har nå ledig stilling som organisasjonsrådgiverOrganisasjonsrådgiveren er en del av Humanistisk Ungdoms sekretariat, med spesielt ansvar for organisasjonsutvikling og oppfølging av lokallag. I tillegg kan andre ansvarsoppgaver bli tillagt stillingen ved behov.   
 

 
Arbeidsoppgaver i stillingen vil primært være knyttet til  

 • Organisasjonsutvikling 

 • Rekrutteringsarbeid 

 • Proaktiv oppfølging av HUs lokallag og frivillige 

 • Lokallagsadministrasjon, sikre oppfylling av formelle krav 

 • Skolering av tillitsvalgte og lokallag, kompetansebygging i organisasjonen 

 • Oppfølging av Sentralstyrets lokallagsutvalg 

 • Administrasjon av HU-fondet (Frifondmidler) 

 • Være med som ansvarsperson på HUs sommerleir, som for mange i organisasjonen er årets høydepunkt 

 

Øvrige arbeidsoppgaver som kan forventes å tilfalle stillingen er 

 • Kampanjearbeid 

 • Kommunikasjonsarbeid (SoMe, nyhetsbrev, nettsider, foto og film) 

 • Arrangere seminarer 

 • Landsmøteforberedelse 

 • Andre forefallende oppgaver 

 
Det forventes at man har gode evner til å sette i gang prosesser og ta initiativ i egen arbeidshverdag. Stillingen legger opp til stor grad av selvstendighet i eget arbeid. 
 
 
Vi ser etter deg med flest mulig av disse kvalifikasjonene 

 • Erfaring fra frivillige organisasjoner, og helst ungdomsorganisasjoner 

 • Erfaring fra lokallagsarbeid 

 • Erfaring med prosjektledelse 

 • Erfaring med rekruttering og/eller organisasjonsutvikling  

 • Svært gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig 

 • Erfaring med skolering og/eller pedagogisk arbeid 

 

Disse kvalifikasjonene vil i tillegg telle positivt 

 • Erfaring med produksjon av videosnutter og grafiske elementer  

 • Erfaring med ulike IT-verktøy, for eksempel vanlige kontorverktøy, adobe-programmer, medlemssystemer og lignende 

 • Kjennskap til støtteordninger for frivillige ungdomsorganisasjoner, særlig Frifond organisasjon. 

 

Personlige egenskaper 

 • Samfunnsorientert, og har interesse av livssynspolitiske saker. 

 • Initiativrik, god gjennomføringsevne, og arbeider strukturert.  

 • Du er fleksibel. Du evner å skifte retning i arbeidet ditt, å påta deg nye arbeidsoppgaver, også i travle perioder. 

 • Du lærer raskt og oppsøker informasjon når nødvendig 

 • Du liker å jobbe med mennesker, og har gode samarbeidsevner 

 

Humanistisk Ungdom holder til i lyse lokaler på Grønland i tilknytning til Human-Etisk Forbunds hovedkontor. Her sitter vi i et lite landskap hvor generalsekretær, leder og de to nestlederne våre har kontorplass, og jobber tett sammen. Vi har kjernetid fra 9-15 hver dag, men denne vil kunne tilpasses kvelds- og helgearbeid. Noe arbeid på kvel og helg må påregnes, for eksempel i sammenheng med landsmøte og sommerleir.  

 
Humanistisk Ungdom er ungdomsorganisasjonen til livssynssamfunnet Human-Etisk Forbund. På grunn av arbeid med organisasjonens politikk og ideologi, må den ansatte kunne stille seg bak Humanistisk Ungdoms verdier og formål, og vil bli spurt om dette i et intervju. 
 

Stillingen har en lønnsramme innenfor Statens lønnstrinn 19 og 34. Nyansatte blir innplassert på et trinn i lønnsspennet i tråd med tjenesteansiennitet, utdanning og erfaring i relevante stillinger og/eller verv. 
 
Det gjøres oppmerksom på at politiattest skal framlegges ved ansettelse for arbeid med barn og unge. 

 
Søknad og CV sendes til HUstilling@human.no. Spørsmål om stillingen kan rettes til generalsekretær Katherine Pedersen eller leder Øistein Sommerfeldt Lysne: 909 94 734 (mellom 9 og 15) eller e-post ungdom@human.no. 

 
Ønsket oppstart snarest mulig, eller etter avtale. Søknadsfrist er 21oktober. Intervjuer vil gjennomføres fra og med uke 45.