Stilling ledig - kommunikasjonsmedarbeider!

Nyheter
Humanistisk Ungdom er en landsdekkende organisasjon for humanister fra 15 til 25 år. Vi ønsker å gjøre ungdom bevisst på sitt eget livssyn, og la ungdom være humanister på egne premisser i fellesskap med andre. Humanistisk Ungdom er den selvstendige ungdomsorganisasjonen til Human-Etisk Forbund.

Vi har nå ledig 50% midlertidig stilling som kommunikasjonsmedarbeiderKommunikasjonsmedarbeideren er et tilskudd til Humanistisk Ungdoms sekretariat, med spesielt ansvar for kommunikasjonsarbeid og kampanjer. Ønsket oppstart i stillingen er januar 2020 og varighet er ut desember 2020. 

 
Arbeidsoppgaver i stillingen vil primært være knyttet til  

 • Langsiktig arbeid med kommunikasjonsstrategi  

 • Kampanjeutvikling  

 • Daglig kommunikasjonsarbeid (SoMe, nyhetsbrev og nettside) 

 • Dokumentasjon av aktiviteter (foto, video og tekst) 

 • Rekruttering  

 • Være rådgiver for ledelsen i mediearbeid, og bistå og kurse øvrige frivillige. 

 
Det forventes at man har gode evner til å sette i gang prosesser og ta initiativ i egen arbeidshverdag. Stillingen legger opp til stor grad av selvstendighet i eget arbeid. 
 
 
Vi ser etter deg med flest mulig av disse kvalifikasjonene 

 • Erfaring fra frivillige organisasjoner, og helst ungdomsorganisasjoner 

 • Svært gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig 

 • Erfaring som prosjektleder for kampanjer  

 • Erfaring med produksjon av videosnutter og grafiske elementer 

 • Erfaring med adobe-programmer, videoredigeringsprogrammer 

 • Oppdatert kunnskap om hvordan man når ungdommer og hvordan man skaper synlighet i både tradisjonelle og nye medier 

 

 

Personlige egenskaper 

 • Kreativitet og god estetisk sans  

 • Initiativrik, god gjennomføringsevne, og arbeider strukturert.  

 • Du er fleksibel. Du evner å skifte retning i arbeidet ditt, å påta deg nye arbeidsoppgaver, også i travle perioder. 

 • Du lærer raskt og oppsøker informasjon når nødvendig 

 • Du liker å jobbe med mennesker, og har gode samarbeidsevner 

 • Samfunnsorientert, og har interesse av livssynspolitiske saker.  

 

Humanistisk Ungdom holder til i lyse lokaler på Grønland i tilknytning til Human-Etisk Forbunds hovedkontor. Her sitter vi i et lite landskap hvor generalsekretær, leder og de to nestlederne våre har kontorplass, og jobber tett sammen. Vi har kjernetid fra 9-15 hver dag, men denne vil kunne tilpasses kvelds- og helgearbeid. Noe arbeid på kveld og helg må påregnes, for eksempel i sammenheng med landsmøte og sommerleir.   

 
Humanistisk Ungdom er ungdomsorganisasjonen til livssynssamfunnet Human-Etisk Forbund. På grunn av arbeid med organisasjonens politikk og ideologi, må den ansatte kunne stille seg bak Humanistisk Ungdoms verdier og formål, og vil bli spurt om dette i et intervju. 
 

Stillingen har en lønnsramme innenfor Statens lønnstrinn 19 og 34. Nyansatte blir innplassert på et trinn i lønnsspennet i tråd med tjenesteansiennitet, utdanning og erfaring i relevante stillinger og/eller verv. 
 
Det gjøres oppmerksom på at politiattest skal framlegges ved ansettelse for arbeid med barn og unge. 

 
Søknad og CV i PDF-format sendes til HUstilling@human.no. Legg gjerne ved portefølje. Spørsmål om stillingen kan rettes til generalsekretær Katherine Pedersen: 909 94 734 (mellom 9 og 15) eller e-post ungdom@human.no. 

 
Ønsket oppstart januar, eller etter avtale. Søknadsfrist er 17. november.