Blodgivingskampanje

Nyheter
Vil du være med å redde liv? Da bør du donere blod! Vårens kampanje handler om blodgivning:

Rundt halvparten av befolkningen vil en gang i livet ha behov for blodoverføring. Samtidig som kun 2% av befolkningen donerer blod. Norge har sett en nedgang i bloddonorer, og vi har den dårligste statistikken av alle landene i Skandinavia. Derfor ønsker vi å oppfordre alle som kan til å donere blod! 

Samtidig som det er viktig å donere blod, er det mange restriksjoner som gjør at ikke alle som ønsker å donere blod har mulighet. Kun ett av våre sentralstyremedlemmer oppfyller dagens bloddoneringskriterier. Dette er en utfordring, da Norge har behov for flere blodgivere. 

Noen av kravene som gjør det vanskelig å donere blod:  

Visste du at etter du har tatt tatovering eller piercing må du vente 6 måneder for å kunne gi blod? Har du allerede en piercing i en av ansiktets slimhinner, som nese eller munn, må du vente 4 uker etter du har tatt den ut for å donere blod. Medisinske inngrep gjort av et autorisert medisinsk personell som botox og fillers, gjør at du får en karantenetid på 1 uke. Så hvis du tok botox for 4 dager siden er du dessverre i karantene. 

Dette kommer av strenge regler for smitte, men det er mange som ikke er klar over at ordningen er slik og dermed blir stoppet fra å donere.  

Før nyttår ble det bestemt at menn som har sex med menn og heterofile blodgivere skulle bli likestilt i norske blodbanker. Nå er dette utsatt til ubestemt tid. Per i dag kan ikke menn som har hatt sex med menn det siste året donere blod. Dette mener vi er diskriminerende retningslinjer basert på utdaterte holdninger. 

Vi i humanistisk ungdom mener at seksualitet ikke bør avgjøre om du kan donere blod. Skeive menn i gjensidige, monogame forhold, viser ifølge FHI avdelingsdirektør Anne-Marte Bakken Kran, ingen spesielt økte risikoer for seksuelt overførbare infeksjoner sammenlignet med mennesker i stabile, heterofile forhold. 

For noen er prossessen med blodgiving diskriminerende.

Samtidig innebærer prosessen for å kunne gi blod at du må gå gjennom flere sjekkpunkter før du får nålen i armen. Hele prosessen starter med at du aktivt søker opp giblod.no, for så å fylle ut en kjapp selvtest for å se om du kan gi blod. Så gir du litt mer info om deg selv, før du velger den blodbanken som er nærmest deg og velger et tidspunkt for å komme inn. Herfra skal du møte fysisk og igjen svare på en selvtest, før du har et intervju med en person som skal kontrollere at alt er riktig og informere om risikoer.  Til slutt tas det en enkel blodprøve for å sjekke at blodet er ok. 

Hvordan fremgangsmåten er lagt opp har gjort det til en ekskluderende praksis for helt døve mennesker som ikke kan bruke et hjelpemiddel for å kommunisere, i form av høreapparat, baha eller CI. Har man behov for tolk for å kunne kommunisere ikke tegn-språklig, får man ikke gi blod. Eksklusjonsårsaken baserer seg på at den hørende intervjueren ikke kan være sikker på at tolken oversetter riktig, og dermed ikke kan være sikker på at den døve vet hva de sier ja til.  

Til sammenligning så kan blinde donere blod uten noe form for ekskludering, mens det eksisterer grunnlag for hvorfor de heller ikke burde kunne gi, som å kontrollere at det skriftlige om dem er korrekt. 

Desember 2023 startet et pilotprosjekt på Ullevål blodbank, hvor døve med tegnspråktolk kunne gi blod og at de utvider tilbudet. MEN giver må selv bestille tolk og man må si ifra på forhånd slik at en intervjuer med opplæring i og kunnskap om tegnspråk kan være til stedet for å sikre svar. Den 18. april 2024 postet blodbanken om dette på sine sider og lovet også at prosjektet skulle utvides til flere blodbanker i landet. 

Doner blod! 

Dersom du ikke strider med restriksjoner for å kunne gi blod, enten over hvem du er, kroppsmodifikasjoner eller sykdommer, håper vi at du som Adrian (organisatorisk nestleder) velger å sette deg opp til time hos blodbanken.  

Trykk på lenken under dersom du ønsker å donere blod. Dermed vil du bidra til å redde liv. 

 

Humanistisk Ungdom ønsker:  

  • At døve får donere blod på lik linje med resten av befolkningen. 

  • At prosjektet for døves rett til å donere blod skal arbeides videre med for at døve i hele Norge skal få donere blod på lik linje med resten av befolkningen. 

  • At skeive menn skal få lov til å donere blod på lik linje som heterofile blodgivere.