Haakon får æresmedlemskap!

Nyheter
På landsmøtet 2024 fikk Haakon Gunleiksrud Humanistisk Ungdoms æresmedlemskap. Dette er på bakgrunn av hans enorme engasjement og arbeid for organisasjonen. Her er talen avtroppende leder Kristina Williamson holdt under prisutdelingen:

Humanistisk Ungdom er bygget på frivillige og frivillig innsats. Og det er ingen tvil om at det
er det frivillige arbeidet som holder samfunnet vårt sammen. Frivillige utgjør selve hjertet av
samfunnet vårt. Det er de som trår til når andre trenger hjelp, de som stiller opp uten å kreve
noe tilbake.


Man skal lete lenge før man finner noen som er så uselviske at de velger det overfor egen
vinning. Men for noen kommer dette naturlig. Det handler om å gi for den usikre fremtiden,
og være positiv til at fremtiden gir tilbake til deg.


Haakon Gunleiksrud. Du har gjennom flere år vist at ungdommens stemme er like viktig, om
ikke viktigere enn voksnes, i utvikling og formidling av humanisme. Du gir oss plass, du gir
oss en stemme, og du gir oss tillit. Du er humanisme i praksis.


Du har bidratt i lokallag, vært med i sentralstyret, til og med vært nestleder. I 2019 hadde du
din egen sommerleir som sommerleirsjef. Og selv etter din tid i HU
var ferdig, har du bidratt gjennom å stille opp som ordstyrer og redaksjonskomitee-opplærer
på Landsmøtene siden 2019. Som sentralstyremedlem i HEF er du også en kjempegod
støttespiller for HU sine representanter.


Du stiller deg selv tilgjengelig når vi har behov for hjelp og du hjelper oss navigere
landskapet vi beveger oss i. Du er en person med et hjerte av gull, som tar alle som trenger
deg under sine vinger. Du står opp for urettferdighet, viser medfølelse, generøsitet, og er på
ekte en kul fyr!


Som Camus skrev: Real generosity towards the future lies in giving all to the present. Denne
synes jeg beskriver deg veldig godt. Du viser et fullt engasjement og oppriktighet for det som
skjer i øyeblikket, og forsikrer oss om at alt kommer til å gå bra. Du vanner stiklingene, og
hjelper oss gro våre egne røtter.


Som et resultat av din utrettelige innsats og dedikasjon til den unge humanistbevegelsen, og
for at du gjennom mange år har vist tillit og kjærlighet til Humanistisk Ungdom, er det med
stor glede at jeg nå har æren av å tildele deg dette æresmedlemsskapet!
Takk for alt du har gjort, og alt du fortsetter å gjøre. Du er en ekte inspirasjon for oss alle, og
jeg håper at dette æresmedlemsskapet vil minne deg på hvor mye du betyr for oss, og hvor
dypt din innflytelse strekker seg.