Får vi endelig livssynslikestilling i Norge?

Nyheter
Fredag 24. mars kom et forslag fra regjeringen om å forby all forkynnelse i skolen. Sina Inngjerdingen, leder i Humanistisk Ungdom, har skrevet et leserinnlegg om dette. Det kan du lese her:

Fredag 24. mars foreslo regjeringen en lovendring som vil forby forkynnelse i skolen, og som presiserer at religion og livssyn skal undervises om på en objektiv og kritisk måte. Dette er en svært viktig endring.  

Slik det er i dag, kan skolen ifølge lovverket drive med forkynnelse i andre fag en KRLE. Det er veldig uheldig at for eksempel naturfagundervisningen kan bli preget av religiøse virkelighetsoppfatninger, eller at religiøs argumentasjon kan prege seksualundervisning. Det er på høy tid at et forkynnelsesforbud i skolen blir en del av norsk lov. 

I Humanistisk Ungdom har vi siden vi ble opprettet i 2007 jobbet for et forbud mot forkynnelse i skolen. Vi er opptatt av at barn og unge selv skal få velge hva de vil tro, eller ikke tro, . Ingen religiøs gruppe skal ha fordeler i skolesystemet. Vi mener at skolen skal være for alle, og ønsker en inkluderende skole uten forskjellsbehandling av livssyn. 

Selv har jeg opplevd å måtte ta del i gudstjenester som del av min religionsundervisning på grunnskolen. Som barn blir du lett påvirket av det som skjer rundt deg. Skolen skal ikke være en arena for forkynning og religionspåvirkning, men heller lære elever om de ulike religioneneog livssynene, og gi de et godt grunnlag for å senere ta valget.  

Det regjeringen nå foreslår er et steg i riktig retning for å skille stat og kirke. Det skal ikke være sånn at vi i 2023 fortsatt favoriserer én religion, til tross for at over halvparten av den norske befolkning ikke er troende. 

Jeg håper dette blir vedtatt av Stortinget. Det er nødvendig for å skape et inkluderende og trygt læringsmiljø. Skolen må legge til rette for dagens moderne og mangfoldige samfunn, og ikke drive med forkynnende praksis.