Klima er en menneskerett!

Nyheter
Menneskerettighetene forutsetter at man har et levbart klima! Dagens klimasituasjon rammer skjevt, og tilstanden blir bare verre og verre. Det er nødvendig med et taktskifte i norsk klimapolitikk og i internasjonale avtaler for å kunne bevare og styrke menneskerettighetene!

Å vente på at høyere makter skal komme og redde kloden fra menneskeskapte klimaendringer er ikke gunstig i lengden. Det er en grunnleggende humanistisk verdi å ønske alle et verdig liv og levbart klima! Nå er det på tide å plassere ansvaret på rett sted! 

I lys av Klimarapporten, som påpeker at det er under 10 år på å rette opp i den pågående klimakrisen, er det viktig å sette klimakampen skikkelig på dagsorden! Klimaendringene rammer skjevt, og de med minst får enda mindre desto mer vi ødelegger kloden vi bor på. Som et utviklet land har vi ansvar for å ikke skape unødvendige skader på mindre utviklede land. Det er nå påpekt at klimaendringenes konsekvenser ikke bare går utover de med minst, men kommer til å ha katastrofale konsekvenser på oss også. 

Hva må til for at klimaet skal reddes? Klimarapporten påpeker at det er de politiske aktørene som står ansvarlige for å sikre en bedre fremtid. Alt fra energipolitikk til landbrukspolitikk trenger å få en bærekraftig omvending for at kloden skal reddes. 

En viktig del av klimasaken har gått glemt, og det er hvordan det påvirker menneskers mulighet til å leve et verdig liv. Naturkatastrofer og luftforurensning blir ofte omtalt som samfunnsproblemer, men det legges lite fokus på hvordan det er menneskeproblemer. For eksempel vil ikke bare mindre forurensning ha positive effekter på befolkningens nåværende tilstand, men vil i lengden føre til bedre helse og høyere gjennomsnittlig levealder. 

Humanistisk Ungdom krever: 

  • Et taktskift i norsk klimapolitikk 

  • At det ikke åpnes for leting etter nye oljefelt på norsk sokkel 

  • At Norge arbeider internasjonalt for en mer ambisiøs og forpliktende avtale enn Parisavtalen COP21. 

  • En utredning av mulighetene for atomkraftverk på norsk jord.  

Her kan du lese mer om de pågående klimaendringene og deres konsekvenser på kloden.

Og her kan du lese mer om menneskerettighetene.

Enig? Bli medlem her!