Konflikten mellom Israel og Palestina

Nyheter
Uttalelse fra Humanistisk Ungdom om konflikten mellom Israel og Palestina.

All faktainformasjon i uttalelsen er hentet fra FN sin nettside om Palestina-konflikten.

7. oktober 2023 gikk Hamas til angrep mot Israelske områder. Angrepet er det blodigste området har opplevd siden Jom Kippur-krigen i 1973, og har ført til en storskala konflikt mellom Israel og Palestina. Konflikten har ført til over 1400 drept i Israel og flere tusen drepte palestinere, inkludert over 4100 drepte barn. Som reaksjon på angrepet av Hamas, har Israel innført blokade i Gaza-stripen, som har ført til at det palestinske folk har vært uten mat, vann, strøm og medisinsk utstyr gjennom store deler av konflikten, samt at store deler av befolkningen har stått uten husly etter angrep mot bebygde områder.

Konflikten mellom Israel og Palestina har vist en økning av hatefulle holdninger mot jøder og muslimer i Norge. Det mosaiske trossamfunn har opplevd økt antisemittiske holdninger som effekt av krigen, noe som må tas på alvor av den norske stat. Humanistisk Ungdom krever at mediene tar hensyn til at konflikten mellom Israel og Palestina har en påvirkning på hat mot religiøse grupper, og tar bevisste avgjørelser når det kommer til ordvalg i nyhetssaker for å ikke skape grobunn for hatefulle holdninger. Mediene skal også være bevisste på informasjonen de deler, og at de er varsomme med valg av nyhetskildene informasjonen kommer fra, spesielt med tanke på at de palestinske selvstyremyndighetene har strenge restriksjoner på palestinernes ytringsfrihet.

Konflikten mellom Israel og Palestina kan ikke beskrives som noe annet enn en humanitær krise. Humanistisk Ungdom krever at organisasjoner som bidrar med nødhjelp skal ha tilgang til krigsområdene, og at det opprettes frie passasjer slik at sivile kan forlate krigsområdene. De menneskerettighetsbruddene som har skjedd fra begge sider av konflikten skal fordømmes. Både Israels blokade av Gaza-stripen og Hamas’ tortur av palestinske sivile som protesterer overgrepene er grove brudd på menneskerettighetene.

På lik linje med Humanists International deler vi frykten som kommer med en økt høyreekstrem politikk i Europa. Slike konflikter er med på å være grobunn for fiendtlige holdninger, og den norske stat har et ansvar på å motvirke at slike holdninger blir til hatefull handling.

Humanistisk Ungdom står i solidaritet med de sivile i Palestina som utsettes for grove menneskerettighetsbrudd, og legger vekt på humanitær nødhjelp og retten til å bevege seg fritt både innenfor en stats grenser, men også retten til å forlate et hvilket som helst land.

Ønsker du å bidra med støtte til humanitær hjelp i Palestina, kan du gjøre det her:

Norsk Folkehjelp: Vipps til 8000

Amnesty: Vipps til 2115

Leger uten grenser: Vipps til 2177

Redd Barna: Vipps til 2272

UNICEF: Vipps til 77740

Røde Kors: Vipps til 2272

Palestinakomiteen: Vipps til 111340