Still til valg

Landsmøtet skal i 2021 velge ny leder, organisatorisk nestleder, sentralstyremedlemmer, kontrollkomite og valgkomite. Alle medlemmer kan stille til valg!

Har du et stort engasjement og mye tid du gjerne vil bruke på verdens beste ungdomsorganisasjon? Vil du hjelpe til å videreutvikle Humanistisk Ungdom?

Da søker valgkomiteen deg! Det gjør ingenting om du er liten eller stor, har mye eller lite erfaring, for valgkomiteen søker deg som har lyst til å bidra.

Ildsjeler i lokallaget?

Kjenner du noen som kunne passet til å sitte i Humanistisk Ungdoms sentralstyre? Har dere noen ildsjeler i lokallaget som kanskje kan bidra på nasjonalt plan?

Da vil Valgkomiteen høre fra deg. Send e-post til huvalgkomite@human.no. Send navn og telefonnummer til vedkommende, og hvorfor du synes at personen passer til et styreverv.

 

Disse vervene er på valg i 2021

 

Leder

Lederen er Humanistisk Ungdoms fremste ansikt utad i kontakt med media, politikere, Human-Etisk Forbund og andre. Den har det øverste ansvaret for at arbeidsprogrammet blir gjennomført og styrets arbeid generelt, og må holde seg oppdatert om relevante politiske saker.

Å være leder er et fulltidsverv som er honorert. Leder møter daglig på kontoret i Oslo.

 

Organisatorisk nestleder (2 år)

Organisatorisk nestleder samarbeider tett med leder og administrasjonen, følger opp sentralstyremedlemmer og jobber med å videreutvikle organisasjonen. Som nestleder er du en del av arbeidsutvalget, og du får kontorplass i Oslo. Det forventes at du arbeider jevnt og trutt med Humanistisk Ungdom, og at du deltar på arrangementer og er en synlig del av ledelsen i organisasjonen. Nestledervervet er honorert, ettersom det er et omfattende verv.

 

Sentralstyremedlemmer

Sentralstyret er ansvarlig for å drive organisasjonen mellom landsmøtene. I løpet av året møtes Sentralstyret omtrent syv ganger for å fatte avgjørelser. Medlemmer av Sentralstyret må også jobbe mellom styremøtene. Styremedlemmene er ansvarlige for å følge opp lokallagene og har ansvar for å gjennomføre alt som står i arbeidsprogrammet. Dette betyr blant annet at sentralstyremedlemmene skal arrangere seminarer, sommerleir og landsmøte. Sentralstyret har ansvar for organisasjonens økonomi og vedtar budsjett.

 

Medlemmer av Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er organisasjonens sentrale kontrollorgan. De har som hovedoppgave å følge opp at vedtak gjort av Landsmøtet blir gjennomført av Sentralstyret og lokallagene. Dette innebærer å observere møtene til Sentralstyret og sjekke regnskapet til organisasjonen før hvert landsmøte. Kontrollkomiteen har definisjonsrett over organisasjonens vedtekter, som betyr at de har rett til å tolke vedtektene dersom det skulle være tvil rundt disse.

 

Medlemmer av Valgkomiteen

Valgkomiteen arbeider mellom Landsmøtene for å motivere aktive medlemmer til å stille til sentrale verv. Når det nærmer seg Landsmøte og valg, innstiller valgkomiteen på de beste kandidatene til Sentralstyret og Kontrollkomiteen.

Det er sentralstyret som kommer med innstilling til ny Valgkomité.

 

Har du spørsmål eller ønsker å få vite mere om noen av vervene? Ta kontakt med valgkomiteen på huvalgkomite@human.no eller HUleder Øistein Sommerfeldt Lysne på oistein.lysne@human.no.