Josef Moradi får bli i Norge

Nyheter
Ateisten myndighetene mente bare skule skjule sin tro får allikevel asyl i Norge

Afghaneren Josef Moradi har søkt asyl i Norge siden 2015, men har frem til denne uken blitt avvist. Myndighetene mente blant annet at han som ateist kunne late som han var troende og dermed leve trygt i hjemlandet. Dette var ikke mulig for Moradi, ettersom flere kjente til at han ikke var troende og det ville uansett vært helt urimelig å kreve. Enhver har etter menneskerettighetene rett til å tro og mene hva de vil, uten å måtte leve i skjul. I 2019 fikk Josef Moradi humanistprisen for å være et ansikt for ateister som blir forfulgt for sin manglende tro verden over.

Hadde Moradi vært konvertitt til for eksempel kristendommen hadde han sansyneligvis fått søknaden sin invilget langt tidligere. Dette er i korte trekk fordi norske myndigheter mener en ateist kan skjule sin overbevisning, men at troende ikke kan det.

Dette er en forskjellsbehandling som er så uforståelig at den ville vært latterlig, hadde det ikke vært så alvorlig. Ateister har rett på den samme trosfriheten og beskyttelse som troende. Dette viser hvor galt det går når myndighetene forskjellsbehandler asylsøkere etter tro, slik regjeringen nå går inn for, sier Øistein Sommerfeldt Lysne, leder i Humanistisk Ungdom.

Vi gratulerer Josef Moradi med å ha fått asyl i Norge og håper dette fører til en endring i hvordan UNE behandler asylsøknader fra ateister. Trosfriheten skal gjelde for alle, uansett hvem du er og hva du tror på.