Landsmøte 2020

Nyheter
For første gang i Humanistisk Ungdoms historie avholdes et digitalt landsmøte!

Omstendighetene gjør at Humanistisk Ungdom sitt landsmøte må arrangeres på en litt annen måte i år enn det vi er vant til, og selv om vi ikke får møttes fysisk i år, så skal vi fortsatt få behandlet de viktigste sakene. 

Fordi landsmøtet må avholdes digitalt vil det også bli vanskeligere å gjennomføre saker som krever rom for lange debatter og mange endringsforslag.  Sentralstyret har derfor foreslått en kortere saksliste med kun de aller viktigste sakene for å sikre driften av organisasjonen.

At vi skal behandle færre saker gjør at vi vil benytte kortere tid. Landsmøtet vil derfor avholdes lørdag 25. April og ikke hele helgen som var den opprinnelige planen. 

Til gjennomføring av landsmøtet har vi valgt å benytte oss av GoToWebinar. Mer informasjon om hvordan deltakere skal benytte og logger seg på dette verktøyet vil bli gjort tilgjengelig etter påske.

 

Dagsorden

TID 

Lørdag 

 

09.30-10.00  

Pålogging  

 

10.00  

Møtestart 

 

10.00  

Konstituering  

V  

 

Valg av møteledere og referenter  

V  

 

Godkjenning av innkalling og saksliste  

V  

 

Godkjenning av delegater  

V  

 

Godkjenning av forretningsorden  

V  

 

Godkjenning av dagsorden  

V  

 

Valg av protokollunderskrivere  

V  

10.30  

Årsberetning  

V  

11.00  

Årsregnskap 2019 og kontrollkomiteens beretning  

V  

11.30  

Valgkomiteens beretning og innstilling  

V  

12.00 

Frist for å stille til valg! 

 

12.00  

Lunsj  

 

13.00  

Kontingent  

V  

13.15  

Valg  

V  

 

Valg av revisor  

 

V 

 

Valg av leder  

 

V 

 

Valg av politisk nestleder  

V 

 

Valg av organisatorisk nestleder  

V 

 

Valg av sentralstyret  

V 

 

Valg av kontrollkomite  

V 

 

Valg av valgkomite  

 

V 

15.00  

Møte for det nye sentralstyret  

V 

 

Saksliste

Sak 1/20 Konstituering
Sak 1/20a Valg av møteledere og referenter
Sak 1/20b Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 1/20c Godkjenning av delegater og varadelegater
Sak 1/20d Godkjenning av forretningsorden

Sak 1/20e Godkjenning av dagsorden 
Sak 1/20f Valg av protokollunderskrivere
Sak 2/20 Årsberetning 2019 

Sak 3/20 Årsregnskap 2019

Sak 4/20 Fastsettelse av kontingent 
Sak 5/20 Kontrollkomiteens beretning
Sak 6/20 Valgkomiteens beretning 
Sak 7/20 Valg
Sak 7-20a) Valg av Revisor
Sak 7-20b) Valg av Leder 
Sak 7/20c) Valg av politisk nestleder
Sak 7/20d) Valg av supplerende organisatorisk nestleder
Sak 7/20e) Medlemmer av Sentralstyret for to år 
Sak 7/20f) Medlemmer av Sentralstyret for ett år
Sak 7/20g) Valg av leder av Kontrollkomitéen
Sak 7/20h Kontrollkomitémedlem for to år 
Sak 7/20i Kontrollkomitémedlem for ett år
Sak 7/20j) Valg av leder av Valgkomiteen
Sak 7/20k Valg av medlem av Valgkomiteen for to år
Sak 7/20l) Valg av medlem av Valgkomiteen for ett år

Sakspapirene samlet i ett dokument finner du her.

 

Valg til sentrale verv

På Landsmøtet velger vi organisasjonens ledelse. Alle medlemmer kan stille til valg. Les mer om hvilke verv som er på valg og hvordan du kan melde din interesse.

Valgkomiteens innstilling finner du her.