Åpent brev til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Nyheter
På bakgrunn av Covid-19 pandemien har flere kommuner og skoler lagt til rette for digitale skolegudstjenester. Dette kommer frem gjennom Den Norske Kirkes nettside, der de også poengterer at dette skal foregå ned i barnehagealder og da med fysiske besøk i ulike barnehager. Debatten om skolegudstjenester har foregått så lenge som de har foregått, kanskje det er på tide å modernisere samfunnet og ta tak i denne ordningen?

Humanistisk Ungdom ser problematikken med digitale skolegudstjenester som veldig seriøs. Å ta skolegudstjenestene inn i skolen ekskluderer ikke bare elever fra sin egen klasse, men fra sitt klasserom der de er ment for å lære. Skolen skal ikke være en arena for forkynnelse, og ved å splitte elever i deres eget klasserom bidrar dette til en ekskluderende kultur i regi av skoleadministrasjonen.

 Skolegudstjenester blir sett på som et avbrekk fra skolehverdagen for de fleste barn og unge, og det er forståelig at det trengs et slikt avbrekk i en slitsom tid som vi er i nå. Avbrekket trenger ikke å favorisere og ekskludere derimot. Det er til og med blitt delt mer kreative løsninger for å kunne beholde gudstjeneste-tradisjonen, som å lage en spillverden i Minecraft for å vekke barns engasjement. Dette trer ikke bare inn i skolen, men i plattformer barn og unge bruker på fritiden for å drive med forkynnelse.

Det kan det også stilles spørsmål om det alternative tilbudet kan være likeverdig i et slikt tilfelle. I verste fall kan dette føre til et større press på å være med grunnet interesse fra medelever. Et kritisk spørsmål når skolegudstjenestene innføres på skolen er om de alternative tilbudene kommer til å være godt planlagte pedagogiske opplegg, ettersom terskelen er satt lavt for gudstjenestene. Det medfører også at visse elever blir sendt ut på gangen i det de ser på som sitt andre hjem store deler av dagene. Hvordan skal foresatte bli informert om digitale skolegudstjenester på en likeverdig måte som når de er i kirken? Ettersom skoleadministrasjonen har mer makt når disse trer inn i skolens område, har de et større ansvar for å informere og utføre på en rimelig måte.

Så, Guri Melby, hva kan du gjøre for å gjøre denne juletiden mer inkluderende og rettferdig? Vi i Humanistisk Ungdom vil oppfordre deg til å avskaffe skolegudstjenester, ettersom det er en forkynnende aktivitet som ekskluderer medelever som ikke deler samme tro som kirken. Dersom det allikevel skal arrangeres digitale skolegudstjenester oppfordrer vi deg til å iverksette følgende tiltak:

-          Flytt skolegudstjenestene ut av skoletiden. Spesielt nå som de er digitale, så er det mulighet for at det ikke trenger å være en samlet aktivitet og elever som ønsker kan se på den når dem selv ønsker. Ved å flytte skolegudstjenestene ut av skoletiden gis det mer tid til å lære.

-          Gjør skolegudstjenester fullstendig frivillige. Ettersom livssynsmyndighet kun starter når en blir 15, er det å sende elever i kirken på bakgrunn av foresattes bestemmelser urimelig og bryter med at skolen er for elevene og ikke foreldrene.

-          Ta hensyn til hvordan den kristne tradisjonen utvikler seg med årene. Statistikk viser at færre og færre går i kirken på julaften, og det er omtrent 10% av Norges befolkning som gjør det. Dette viser til en lav interesse for den kristne kulturtradisjonen, noe skolene også burde ta hensyn til ved planlegging av skolegudstjenester.

-          Undersøk og følg opp at alle landets elever får tilbud om et godt alternativt opplegg og at dette og skolegudstjenestene presenteres som likeverdige, uavhengig om gudstjenester er digital eller fysisk.