For deg som ikke har en skytsengel

Følelsen av tilhørighet er et grunnleggende menneskelig behov. Vi er avhengige av å høre til et sted, og å høre til hos noen. Mangel på tilhørighet kan faktisk gå på helsa løs, både psykisk og fysisk. Forskning viser for eksempel at ensomhet kan være like skadelig som å røyke femten sigg om dagen.

Frem til nyere tid har det vært vanlig for folk flest å finne tilhørighet ved å delta i en menighet eller et trossamfunn sammen med andre. Et felleskap gjennom delte historier, livssyn og møtesteder.

I dagens samfunn, hvor rasjonalitet og vitenskap rår blir det mer og mer unaturlig for mennesker å tro på Gud. Selv om det da blir vanskeligere å finne tilhørighet i den lokale menigheten, forsvinner ikke behovet for tilhørighet.

Derfor er det kjempeviktig at vi jobber for å kunne tilby flest mulig et felleskap. En møteplass hvor man kan finne likesinnede man kan diskutere med, som bryr seg, som man kan le med, og stole på. Hvis vi ikke har en skytsengel til å passe på oss så må vi i alle fall passe på hverandre

Melder du deg inn og betaler kontingenten på 50 kr i løpet av desember, får du boka «Når livet er kjipt – En håndbok for unge folk». Boka er ikke bare skikkelig morsom, den inneholder også tips og triks til hvordan man selv kan gjøre livet litt lettere, og informasjon om hvordan du kan få hjelp fra andre hvis det ikke ble så lett allikevel. Du finner oss på Vipps. 

Forside, Når livet er kjipt av Oda Rygh