Refusjon av deltakeravgift for sommerleir 2018

Her finner du informasjon om hvilke lag i Human-Etisk Forbund som tilbyr refusjon av deltakeravgift for Humanistisk Ungdoms sommerleir 2018. Siden blir oppdatert fortløpende.

Har du spørsmål om refusjon av deltageravgift må du henvende deg direkte til HEF i fylket der du bor (se human.no).

Akershus

Hvis du bor i Akershus kan du få refundert 1000 kroner.

Send inn søknad med:

 • Kvittering for betalt deltageravgift
 • Fullt navn
 • Adresse
 • E-post
 • Kontonummer

Søknaden sendes til akershus@human.no innen 15.august 2018.

 

Finnmark

Hvis du bor i Finnmark kan du få refundert halvparten av deltakeravgiften dersom du er medlem eller årets konfirmant.

Send søknad med:

 • Kvittering for betalt deltakeravgift
 • Fullt navn
 • Adresse
 • Medlemsnummer (send SMS til 2344 med kodeord HEF NR).
 • Ditt kontonummer


Søknad sendes finnmark@human.no innen 1. september 2018

 

Nordland

Bor du i Nordland, kan du få opptil hele deltakeravgiften refundert av ditt lokallag i Human-Etisk Forbund. For å søke, sender du en e-post til nordland@human.no innen 20. juni med følgende informasjon: 
 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer og sted
 • E-postadresse
 • Fødsels- og personnummer (11 siffer)
 • Kontonummeret du vil ha pengene refundert til
 • Mobilnummer
 • Rolle/verv/oppdrag: "Stipend ungdomsleir"

 

Oslo

Hvis du bor i Oslo kan du få refundert 1000 kroner.

Send inn søknad med:

 • Kvittering for betalt deltageravgift
 • Fullt navn
 • Adresse
 • E-post
 • Kontonummer

Søknaden sendes til oslo@human.no innen 15.august 2018.

 

Vestfold

Bor du i Vestfold og er medlem av Humanistisk Ungdom, kan du få refundert halvparten av deltakeravgiften.

Søknad sendes vestfold@human.no innen 1. september med

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Kontonummer
 • Kvittering for betalt deltakeravgift