Stortingrepresentant: Du er påmeldt!

Nyheter
Se fjorårets skolegudstjenestekampanje!

  

                    

                  

5. desember sendte Humanistisk Ungdom 169 invitasjoner til «Alternativt opplegg». Én til hver stortingsrepresentant. For å være sikker på at flest mulig kommer, bruker vi samme invitasjonstaktikk som den nye skolegudstjenesteveilederen deres åpner for. Det vil si at de ikke trenger å melde deg på, fordi vi allerede har gjort det for dem. Hvis de ikke kan komme, må de aktivt melde seg av. Det kan de ikke gjøre uten at stortingspresidenten skriver under på det.

Arrangementet gjenspeiler kvaliteten som mange elever har opplevd ved «likeverdige» tilbud til gudstjeneste. Det vil si at arrangementet ikke vil virke særlig fristende for de inviterte. Hvis de ikke kan komme, må de aktivt melde seg av. Det kan de ikke gjøre uten at stortingspresidenten skriver under på det.  

Hvorfor gjør vi dette?

I den nyeste skolegudstjenesteveilederen fra Utdanningsdirektoratet oppfordres alle skoler til å tilby skolegudstjeneste. Samtidig er oppfordringen til aktiv påmelding fjernet. Det vil si at det er fritt frem for grunnskolene å kreve brev/epost med underskrift fra foreldre for at elevene skal slippe unna forkynning i skoletida. Dette gjør det igjen enklere å framstille deltagelse som norm.

Da menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg bestemte at det norske KRL-faget brøt den europeiske menneskerettskonvensjonen i 2007 ble det understreket at obligatorisk religionsundervisning måtte være kritisk, pluralistisk og objektiv. Dette harmonerer ikke med skolegang hvor normen er å delta i religiøs aktivitet, i ett og samme trossamfunn, år etter år.

Det å fjerne (anbefalingen om) aktiv påmelding er respektløst ovenfor ikke-religiøse barn og ungdom. Det minste vi kan forvente av stortingspolitikerne er derfor at de tar dette på alvor. Når de åpner for forkynning i skoletida med aktiv avmelding for elevene, må vi kunne forvente det samme fra dem. For de yngste elevene i ungdomsskolen, betyr dette i praksis at de må ha underskrift fra foreldre hvert eneste år for å slippe forkynning i den offentlige skolen. Dette gjelder også de elevene som ikke er medlemmer av Den norske kirke, eller som kanskje er aktive medlemmer i et annet trossamfunn. Vi kan ikke ha det sånn at man som elev i norsk skole føler seg tvunget til å delta aktivt i en religion.

Og hva er løsningen?

Det er på høy tid at vi slutter å bruke verdifull skoletid til forkynning. Alle kan selvsagt gå i kirka, og i jula er det en viktig tradisjon for mange. Men det kan de gjøre på fritiden! Nå som vi likevel har gudstjenester i skoletiden, burde det i det minste være slik at man melder seg på og ikke av. Noe annet enn det viser bare mangel på respekt for ungdommers tros- og livssynsfrihet.

 Invitasjonen vi sendte til stortingsrepresentantene kan du lese her. 

Mer om kampanjen kan du lese i Fritanke.no sin dekning av den: