Landsmøte 2017

Nyheter
Humanistisk Ungdom avholder Landsmøte 5.-7.mai på Tonsenhagen skole i Oslo. Her vil representanter fra hele landet samles for å velge ny ledelse, diskutere hva vi skal jobbe med og stake ut kursen for det neste året!

Her finner du foreløpig innkalling med saksliste for landsmøtet.

Representer ditt lokallag på Landsmøtet

Årsmøtet i ditt lokallag velger delegater til landsmøtet. Ta kontakt med ditt lokallag dersom du vil være delegat på landsmøtet. Det kan være flere som ønsker delegatstatus enn det er plasser, og derfor er det viktig å stille på årsmøtet, slik at du kan forklare hvorfor akkurat du kan representere ditt lokallag på en best mulig måte.

De som velges til å reise på Landsmøtet må melde seg på innen 7.mars.

Reise og opphold dekkes av Humanistisk Ungdom.

Forslagsfrist 1.mars

På Landsmøtet skal vi behandle organisasjonens vedtekter. Dersom du vil endre noe i vedtektene må du sende inn forslaget ditt før 1.mars. Alle forslag må leveres her.

Dersom du vil melde opp en sak til behandling av Landsmøtet må du melde det inn til Sentralstyret før 1.mars. Send en e-post til ungdom@human.no. 

Valg til sentrale verv

På landsmøtet velger vi organisasjonens ledelse. Alle medlemmer kan stille til valg. Under kan du lese mer om vervene og hvordan du stiller til valg eller anbefaler andre kandidater. 

                 

                      HUSK AT PÅMELDINGSFRISTEN ER 7.MARS!

 

 

Er det ikke lokallag der du bor?

Hvis du ikke tilhører et lokallag og ikke har et lokallag i nærheten trenger du ikke fortvile. Du kan nemlig søke om å stille som direktemedlem.

I slutten av februar vil alle HU-medlemmer uten lokallag kunne gå inn og velge de delegatene de ønsker skal representere direktemedlemmene, og du kan dermed få fullverdig delegatstatus på landsmøtet.

De som velges til å reise på Landsmøtet må melde seg på innen 7.mars. 
Reise og opphold dekkes av Humanistisk Ungdom.

Du må søke om å bli direktedelegat via nettsidene. 

                                   

                                      SØKNADSFRIST 15.FEBRUAR

  

 

Refusjon fra Humanistisk Ungdom

Dersom du har vært på et sentralt arrangement for tillitsvalgte i regi av Humanistisk Ungdom kan du søke om refusjon av dine utgifter.

For å få refusjon må du ha et bilag (kvittering) som viser hva du har brukt pengene på.

Du må levere inn refusjonskrav med bilag senest 30 dager etter utlegget.

Egenandeler

Dersom du har utlegg i forbindelse med landsmøter og kurs for tillitsvalgte er det ikke egenandeler.

Hvor dyr kan reisen være?

Ved reiser som dekkes av Humanistisk Ungdom skal normalt billigste reisemåte inkludert alle moderasjoner benyttes. Alle reiser skal bestilles så tidlig som mulig.

Økonomiske retningslinjer

Refusjon gis i tråd med Humanistisk Ungdoms økonomiske retningslinjer. 

Jeg vil ha refusjon