Big Brother - overvåkningssamfunnet i et kritisk lys

Nyheter
Her finner du programmet!

I nyere tid har teknologiske fremskritt gjort masseovervåkning mulig, noe som har brakt med seg en rekke spørsmål en må stille seg. Burde myndighetene kunne ha innsyn i enkeltmenneskers privatliv? Kan overvåkning skape trygghet ved å fange opp kriminelle før det går utover noen? Og har man egentlig noe å frykte om man ikke har noe å skjule?

Samtidig har vi skoleringsseminar for tillitsvalgte som både vil bli gode på å drive lokallag og lære om overvåkning. Anbefales for alle tillitsvalgte!

Seminaret finner sted på Ellingsrudåsen skole i Oslo 31. mars til 2. april.

Fredag

17:00 Siste oppmøte på Oslo S
18:00 Middag
19:00 Eirik Newth, forfatter av Overvåkningssamfunnet
20:00 Bli kjent
21:00 Fritid

Lørdag

09:00 Frokost
10:30 Olav Lysne, leder av utvalget om Digitalt Grenseforsvar
12:30 Lunsj
13:00 Kampanjeoppstart: Tenketorg – 1. april er kun én gang i året!
15:30 Jon Wessel-Aas, advokat med særlig fokus på ytringsfrihet, personvern og menneskerettigheter
17:45 Middag
18:15 TBA
19:30 Film
20:45 Fritid

Søndag

09:00 Frokost
10:00 Overvåkningsløypa
12:00 Lunsj
12:45 Gruppediskusjoner 
14:00 Paneldebatt om overvåkning
15:00 Rydding og deretter avreise

Vi gleder oss til en helg full av gode foredrag og diskusjoner!

Refusjon fra Humanistisk Ungdom

Dersom du har vært på et sentralt arrangement i regi av Humanistisk Ungdom kan du søke om refusjon av dine utgifter.

For å få refusjon må du ha et bilag (kvittering) som viser hva du har brukt pengene på.

Du må levere inn refusjonskrav med bilag senest 30 dager etter utlegget.

Egenandeler

I forbindelse med arrangementer i regi av Humanistisk Ungdom sentralt er egenandelen for reiseutgifter på 200 kroner.

Hvor dyr kan reisen være?

Ved reiser som dekkes av Humanistisk Ungdom skal normalt billigste reisemåte inkludert alle moderasjoner benyttes. Alle reiser skal bestilles så tidlig som mulig.

Økonomiske retningslinjer

Refusjon gis i tråd med Humanistisk Ungdoms økonomiske retningslinjer. 

 

Jeg vil ha refusjon