Skeiv politikk

Vi lever i et heteronormativt samfunn der heteroseksualitet er normen som regnes som den vanlige. En annen norm er at man enten er mann eller kvinne.

Andre seksuelle legninger og kjønnsidentiteter sees på som avvik fra disse normene . Vi ønsker å utfordre det heteronormative samfunnet.

Det heteronormative samfunnet ser vi ikke bare gjennom holdninger og antakelser, men også i lovverket. I Norge i dag finnes det kun to juridiske kjønn, mann og kvinne – på tross av at ikke alle identifiserer seg med en av disse kategoriene. Dermed er vi for kjønnsnøytrale toaletter ved offentlige institusjoner. Vi vektlegger individets rett til å definere egen seksualitet og identitet, og vil derfor åpne opp for flere juridiske kjønn enn mann og kvinne. Vi mener også man ikke burde måtte sterilisere seg for å gå gjennom kjønnsbekreftende kirurgi.

Retningslinjene for blodgivning bør endres slik at vurderingen baserer seg på risikoatferd, og ikke seksuell orientering. Dette åpner dermed for at menn som har sex med menn skal kunne gi blod. 

Mer enn sex

«Mer enn sex»-kampanjen våren 2016 handlet om hvordan vi trenger bedre seksualundervisning i den norske skolen.