Humanistisk Ungdoms håndtering av koronaviruset

Nyheter
Her finner du spørsmål og svar om Humanistisk Ungdoms håndtering av koronaviruset. Siden oppdateres kontinuerlig.

Hvordan jobber Humanistisk Ungdom opp mot koronaviruset? 

Vi har satt en kriseledelse, som fortløpende følger situasjonen. Kriseledelsen består av leder i Humanistisk Ungdom, Øistein Lysne, Generalsekretær, Katherine Pedersen og Organisasjonsrådgiver, Miriam Einangshaug 

 

Blir det landsmøte i år? 

Ja, men ikke i Oslo. Sentralstyret og de ansatte jobber for å finne en måte å avvikle landsmøtet på digitalt. Delegater bes derfor fortsatt å holde av datoen, 24.- 26. April til ny info kommer.  

 

Hva med lokallagsarrangementer? 

Inntil videre avlyses alle arrangementer i regi av Humanistisk Ungdom. Dette gjelder lokalt og nasjonalt.  

 

Hva med sommerleir, blir den avlyst? 

Nei. Men vi følger situasjonen nøye. Om det skjer endringer med sommerleiren vil informasjon om dette gå ut senest 15. juni