Kontakt

Her finner du kontaktinformasjonen til Sekretariatet, Sentralstyret, Valgkomiteen og Kontrollkomiteen.

Sekretariatet

Sekretariatet tar imot alle generelle henvendelser til organisasjonen. Kontoret er betjent hverdager 09 til 15.

Kristoffer Stokkeland, Leder

Kristoffer Stokkeland

Kontaktinformasjon

E-post: huleder@human.no

Mobil: 482 15 910

På valg: 2019

Katherine Pedersen, Generalsekretær

 generalsekretær

Kontaktinformasjon

E-post: katherine.pedersen@human.no

Mobil: 930 63 253

Vilde Kjerkol, Organisasjonssekretær 

 Vilde

Kontaktinformasjon

E-post: vilde.kjerkol@human.no

Mobil: 993 76 114

Sentralstyret

Sentralstyremedlemmer som ikke har oppgitt kontaktinformasjon kan kontaktes gjennom sekretariatet.

Øistein Sommerfeldt Lysne, Politisk Nestleder

Kontaktinformasjon

E-post: oistein.lysne@human.no

Mobil:  986 60 459

På valg: 2020

Synne Sørgjerd, Organisatorisk Nestleder

Synne Sørgjerd

Kontaktinformasjon

E-post: synne.sorgjerd@human.no

Mobil: 468 87 041

På valg: 2019

Iver Daaland Åse, Sentralstyremedlem

Kontaktinformasjon

E-post: iver@daaland.com

Mobil: 483 50 045

På valg: 2019

Victoria Johanne Opheim Galåen, Sentralstyremedlem

Kontaktinformasjon

E-post: Vjopheim@gmail.com 

Mobil: 988 34 523

På valg: 2020

Henrik Sønstebø, Sentralstyremedlem

Henrik Sønstebø

Kontaktinformasjon

E-post: henrik.sonstebo@lifi.no

Mobil:  406 13 639

På valg: 2019

Rebecca Ponce, Styremedlem

Kontaktinformasjon

E-post: rebeccaponc@gmail.com

Mobil:  952 50 060

På valg: 2019

Didrik Votvik Solhaug, Sentralstyremedlem

Kontaktinformasjon

E-post: didrik.solhaug@gmail.com

Mobil: 466 81 496

På valg: 2020

Stine Tuastad, Sentralstyremedlem 

Kontaktinformasjon

E-post: Stine@tuastad.com

Mobil: 954 14 381

På valg: 2020

 

Wanjing Li, Sentralstyremedlem

Kontaktinformasjon

E-post: Jing.liwj@gmail.com

Mobil: 942 67 892

På valg: 2019

Hans Arne Sætrum, Sentralstyremedlem

Kontaktinformasjon

E-post: HansArneSa@gmail.com

Mobil: 942 60 534

På valg: 2019

Sandra Marin Sauge, Sentralstyremedlem

Kontaktinformasjon

E-post: samarin@live.no

Mobil: 47349449

På valg: 2019

Alexandra Martha Lothe Raven, Sentralstyremedlem

Kontaktinformasjon

E-post: lexlothe@gmail.com

Mobil: 454 00 909

På valg: 2019

Valgkomiteen

Valgkomiteen jobber med å finne kandidater til aktuelle verv i organisasjonen. De intervjuer alle som er interesserte i å sitte i noen av våre sentrale organer, eller som har meninger om andre kandidater. Valgkomiteen innstiller på representantene på det årlige Landsmøtet.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er organisasjonens sentrale kontrollorgan, og skal følge opp at vedtak gjort på Landsmøtet og i Sentralstyret blir gjennomført, og at reglene for hvordan organisasjonen skal drives, blir fulgt. Komiteen rapporterer til Landsmøtet.