Kontakt

Her finner du kontaktinformasjonen til Sekretariatet, Sentralstyret, Valgkomiteen og Kontrollkomiteen.

Sekretariatet

Sekretariatet tar imot alle generelle henvendelser til organisasjonen. Kontoret er betjent hverdager 09 til 15.

Kristoffer Stokkeland, Leder

Kristoffer Stokkeland

Kontaktinformasjon

E-post: huleder@human.no

Mobil: 482 15 910

På valg: 2018

Astri Menne Sjoner, Generalsekretær

 

Kontaktinformasjon

E-post: astri.sjoner@human.no

Mobil: 909 94 734

Vilde Kjerkol, Organisasjonssekretær 

 Vilde

Kontaktinformasjon

E-post: vilde.kjerkol@human.no

Mobil: 993 76 114

Sentralstyret

Sentralstyremedlemmer som ikke har oppgitt kontaktinformasjon kan kontaktes gjennom sekretariatet.

Øistein Sommerfeldt Lysne, Nestleder

Øistein Sommerfeldt Lysne

Kontaktinformasjon

E-post: oistein.lysne@human.no

Mobil:  986 60 459

På valg: 2018

Synne Sørgjerd, Økonomileder

Synne Sørgjerd

Kontaktinformasjon

E-post: synne.sorgjerd@human.no

Mobil: 468 87 041

På valg: 2019

Eivin Floer, Sentralstyremedlem

Eivin Floer

Kontaktinformasjon

E-post: eivinfloer@gmail.com

Mobil: 975 11 281

På valg: 2018

Haakon Gunleiksrud, Sentralstyremedlem

Haakon Gunleiksrud

Kontaktinformasjon

E-post: haakongunleiksrud@gmail.com

Mobil: 954 07 576

På valg: 2018

Alexandra Martha Lothe Raven, Sentralstyremedlem

Alexandra Raven

På valg: 2018

Victoria Johanne Opheim Galåen, Styremedlem

Victoria Johanne Opheim Galåen

På valg: 2018

Kim Andre Andersen, Styremedlem

Kim Andre Andersen

Kontaktinformasjon

E-post: kim_andre197@hotmail.no

Mobil:  450 50 420

På valg: 2018

Iver Daaland Åse, Sentralstyremedlem

Iver Daaland Åse

Kontaktinformasjon

E-post: iver@daaland.com

Mobil: 483 50 045

På valg: 2019

Henrik Sønstebø, Styremedlem

Henrik Sønstebø

Kontaktinformasjon

E-post: henrik.sonstebo@lifi.no

Mobil:  406 13 639

På valg: 2019

Rebecca Ponce, Styremedlem

Rebecca Ponce

Kontaktinformasjon

E-post: rebeccaponc@gmail.com

Mobil:  952 50 060

På valg: 2019

Fredrik Vingsnes, Styremedlem

Fredrik Vingsnes

 

På valg: 2018

Didrik Votvik Solhaug, Sentralstyremedlem

Didrik Votvik Solhaug

Kontaktinformasjon

E-post: didrik.solhaug@gmail.com

Mobil: 466 81 496

På valg: 2018

Valgkomiteen

Valgkomiteen jobber med å finne kandidater til aktuelle verv i organisasjonen. De intervjuer alle som er interesserte i å sitte i noen av våre sentrale organer, eller som har meninger om andre kandidater. Valgkomiteen innstiller på representantene på det årlige Landsmøtet.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er organisasjonens sentrale kontrollorgan, og skal følge opp at vedtak gjort på Landsmøtet og i Sentralstyret blir gjennomført, og at reglene for hvordan organisasjonen skal drives, blir fulgt. Komiteen rapporterer til Landsmøtet.