Kontakt

Her finner du kontaktinformasjonen til Sekretariatet, Sentralstyret, Valgkomiteen og Kontrollkomiteen.

Sekretariatet

Sekretariatet tar imot alle generelle henvendelser til organisasjonen. Kontoret er betjent hverdager 09 til 15.

Vårt organisasjonsnummer er 991837604.

Sina Arnesen Inngjerdingen, Leder

Sina Inngjerdingen, leder for Humanistisk Ungdom

Kontaktinformasjon

E-post: huleder@human.no

Mobil: 417 29 664

På valg: 2022

Katherine Pedersen, Generalsekretær

 generalsekretær

Kontaktinformasjon

E-post: katherine.pedersen@human.no

Mobil: 930 63 253

Hans Christian Andersen-Knudsen, Organisasjonsrådgiver

Hans Christian Andersen-Knudsen, organisasjonsrådigver

Kontaktinformasjon

E-post: hans.christian.knudsen@human.no

Mobil:

Sindre Blicher Larsen, Kommunikasjonsmedarbeider

Profilbilde av Sindre

Kontaktinformasjon

E-post: sindre.blicher.larsen@human.no

Mobil: 955 72 355

Sentralstyret

Daniella Ingebretsen Widerøe, Organisatorisk nestleder

Daniella Ingebretsen Widerøe organisatorisk nestleder

Kontaktinformasjon

E-post: daniella.wideroe@human.no

Mobil: 948 59 480

På valg: 2023

Liviu-Andrei Taran, Sentralstyremedlem – Lokallag

Liviu-Andrei Taran

Kontaktinformasjon

E-post: liviuandrei.taran@gmail.com

Mobil: 485 10 947

På valg: 2022

 

Martine Sørensen, Sentralstyremedlem – Lokallag

Martine Sørensen

Kontaktinformasjon

E-post: marty080702@gmail.com

Mobil: 978 12 891

På valg: 2022

Caroline Sofie Frevig, Sentralstyremedlem – Nasjonale arrangementer

Caroline Sofie Frevig

Kontaktinformasjon

E-post: carolinesofie_98@hotmail.com

Mobil: 951 12 623

På valg: 2022

Maja Solerød, Sentralstyremedlem – Nasjonale arrangementer

Maja Solerød

Kontaktinformasjon

E-post: maja18sol@gmail.com

Mobil: 450 84 455

På valg: 2023

Kristina Elizabete Timermane Williamson, Sentralstyremedlem – Politisk arbeid

Kristina Elizabete Timermane Williamson

Kontaktinformasjon

E-post: kris.timermane@gmail.com

Mobil: 472 42 265

På valg: 2022

Oliver Johan Finden, Sentralstyremedlem – Politisk arbeid

Oliver Johan Finden

Kontaktinformasjon

E-post:  oliver.finden@live.no

Mobil: 468 56 448

På valg: 2022

Jens-Fredrik Huser Andersen, Sentralstyremedlem – Rekruttering og medlemmer

Jens-Fredrik Huser Andersen

Kontaktinformasjon

E-post: jhuserandersen@gmail.com

Mobil: 480 71 320

På valg: 2023

Kaja Bokwa Pedersen, Sentralstyremedlem – Rekruttering og medlemmer

Kaja Bokwa PedersenKontaktinformasjon

E-post: kajabokwapedersen@gmail.com

Mobil: 981 16 515

På valg: 2022

Valgkomiteen

Valgkomiteen jobber med å finne kandidater til aktuelle verv i organisasjonen. De intervjuer alle som er interesserte i å sitte i noen av våre sentrale organer, eller som har meninger om andre kandidater. Valgkomiteen innstiller på representantene på det årlige Landsmøtet.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er organisasjonens sentrale kontrollorgan, og skal følge opp at vedtak gjort på Landsmøtet og i Sentralstyret blir gjennomført, og at reglene for hvordan organisasjonen skal drives, blir fulgt. Komiteen rapporterer til Landsmøtet.