Kontakt

Her finner du kontaktinformasjonen til Sekretariatet, Sentralstyret, Valgkomiteen og Kontrollkomiteen.

Sekretariatet

Sekretariatet tar imot alle generelle henvendelser til organisasjonen. Kontoret er betjent hverdager 09 til 15.

Øistein Sommerfeldt Lysne, Leder

Øistein Sommerfeldt Lysne

Kontaktinformasjon

E-post: huleder@human.no

Mobil: 986 60 459

På valg: 2020

Katherine Pedersen, Generalsekretær

 generalsekretær

Kontaktinformasjon

E-post: katherine.pedersen@human.no

Mobil: 930 63 253

Miriam Einangshaug, Organisasjonsrådgiver

Miriam E

Kontaktinformasjon

E-post: miriam.einangshaug@human.no

Mobil: 974 31 311

Anders Stai Fougner, Kommunikasjonsmedarbeider

 

Anders S Fougner

Kontaktinformasjon

E-post: anders.fougner@human.no

Mobil: 979 70 543

Sentralstyret

Rebecca Ponce, Politisk Nestleder

Rebecca Ponce

Kontaktinformasjon

E-post: rebecca.ponce@human.no

Mobil:  952 50 060

På valg: 2020

Sina Arnesen Inngjerdingen, Konstituert Organisatorisk Nestleder

Sina Inngjerdingen

Kontaktinformasjon

E-post: sina2000@live.no

Mobil: 417 29 664

På valg: 2021

Victoria Johanne Opheim GalåenOrganisatorisk Nestleder (permisjon)

Victoria Galåen

Kontaktinformasjon

E-post: victoria.galaaen@human.no

Mobil: 988 34 523

På valg: 2021

Iver Daaland Åse, Sentralstyremedlem

Kontaktinformasjon

E-post: iver@daaland.com

Mobil: 483 50 045

På valg: 2021

Stine Tuastad, Sentralstyremedlem 

Stine Tuastad

Kontaktinformasjon

E-post: Stine@tuastad.com

Mobil: 954 14 381

På valg: 2020

 

Lydia Marie Lindgren, Sentralstyremedlem

Lydia Lindgren

Kontaktinformasjon

E-post: lydia.m.lindgren@gmail.com

Mobil:  930 63 472

På valg: 2021

Vestein Langseth Lauritsen Sentralstyremedlem

Vestein Lauritsen

Kontaktinformasjon

E-post: Vestein.lauritsen@hotmail.no

Mobil: 489 54 781

På valg: 2020

Sofie Grendstad Takvam, Sentralstyremedlem

Sofie Grendstad TakvamKontaktinformasjon

E-post: sofie.yey@gmail.com

Mobil: 916 19 096

På valg: 2020

Daniella Ingebretsen Widerøe, Sentralstyremedlem

Daniella Ingebretsen Widerøe

Kontaktinformasjon:

E-post: daniella.i.wideroe@gmail.com

Mobil: 948 59 480

På valg: 2020

Hans Christian Knudsen, Sentralstyremedlem

Hans Christian KnudsenKontaktinformasjon

E-post: hans.christian.99@hotmail.com

Mobil: 959 23 462

På valg: 2020

Valgkomiteen

Valgkomiteen jobber med å finne kandidater til aktuelle verv i organisasjonen. De intervjuer alle som er interesserte i å sitte i noen av våre sentrale organer, eller som har meninger om andre kandidater. Valgkomiteen innstiller på representantene på det årlige Landsmøtet.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er organisasjonens sentrale kontrollorgan, og skal følge opp at vedtak gjort på Landsmøtet og i Sentralstyret blir gjennomført, og at reglene for hvordan organisasjonen skal drives, blir fulgt. Komiteen rapporterer til Landsmøtet.