Grunndokumenter

Humanistisk Ungdoms styringsdokumenter

Arbeidsprogram

Hvert år vedtar Landsmøtet et arbeidsprogram. Denne er Landsmøtets retningslinjer for politiske og organisatoriske prioriteringer det neste året. Dokumentet fungerer som instruks for ansatte og tillitsvalgte.

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram

 

Plattform

Plattformen vedtas på Landsmøtet. Det er med utgangspunkt i den politiske plattformen tillitsvalgte i Humanistisk Ungdom uttaler seg på vegne av organisasjonen.

Humanistisk Ungdoms plattform

I 2015 vedtok Humanistisk Ungdom for første gang også en egen plattform som utdyper vårt helhetlige syn på skolen. Den vedtas på nytt annenhvert år. 

Humanistisk Ungdoms skoleplattform

 

Vedtekter

Vedtektene er Humanistisk Ungdoms grunnlov - lover og regler som bestemmer hvordan organisasjonen er bygget opp og hvilken myndighet ulike organer som f.eks. Sentralstyret, lokallagene og landsmøtet har.

Humanistisk Ungdoms vedtekter