Om oss

Humanistisk Ungdom er en organisasjon for humanister mellom 13 og 25 år. I Humanistisk Ungdom kan vi være humanister på egne premisser i fellesskap med andre.

Vi er både en interesseorganisasjon for unge humanister og et livssynsfellesskap for egenutvikling og sosialt samvær. Vi jobber blant annet for en skole uten forkynnelse, en bedre seksualundervisning og å beskytte menneskerettighetene.

Vi har lokallag spredt over hele landet og flere nasjonale arrangementer i året, hvor årets høydepunkt er sommerleiren. Organisasjonen ble stiftet i 2007 og er Human-Etisk Forbunds selvstendige ungdomsorganisasjon. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.