Still til valg!

Nyheter
Ønsker du å påvirke vår organisasjon? Landsmøtet nærmer seg, og det er nå mulig å stille til valg!

Nå begynner landsmøtet å nærme seg! Vervene på valg er leder, organisatorisk nestleder, sentralstyremedlemmer, valgkomité og kontrollkomité.

Humanistisk Ungdoms leder er organisasjonens leder og ansikt utad, samt styreleder for Sentralstyret. Å være leder for Humanistisk Ungdom er et utfordrende verv som krever egenskaper som målrettethet, tålmodighet, kreativitet, samarbeidsvillighet, og ikke minst et brennende engasjement for organisasjonens organisering og politikk. 

Organisatorisk nestleder skal være leders hjelpende hånd i de daglige gjøremålene rundt organisasjonsarbeidet. Organisatorisk nestleder har hovedansvar for lokallag, rekrutering og skoleringskurs.

Sentralstyret er Humanistisk Ungdoms øverste ledelse mellom Landsmøtene, og tar en rekke beslutninger som påvirker medlemmene og framtiden til organisasjonen. Å sitte i sentralstyret gir mulighet til å ha innflytelse i organisasjonen og innebærer spennende utfordringer og et stort ansvar. Sentralstyret er nå delt inn i arbeidsgrupper, som lokallag, medlemmer og rekruttering, politisk arbeid og nasjonale arrangementer. Dette gir en klarere arbeidsfordeling og sikrer engasjement for sentralstyrets arbeidsfordeling, da de kan velge å stille til det vervet de brenner for. Å sitte som sentralstyremedlem er en toårig forpliktelse. 

Kontrollkomitéens generelle oppgave er å gjennomgå organisasjonens regnskap og overse forvaltningen av organisasjons midler og formål. De skal sørge for at alle organisasjonsledd handler i tråd med vedtatte vedtekter og retningslinjer, samt å fungere som et rådgivende organ med definisjonsmakt over vedtekter og vedtatte retningslinjer mellom landsmøtene

Har du noen spørsmål kan du sende mail til Valgkomitéen, så vil de svare så fort som mulig. 

Er dette noe for deg kan du melde din interesse her!

 

Valgkomitéen har innstillingsplikt på alle sentrale personvalg, unntatt ny Valgkomité. Komitéens oppgave er å følge Sentralstyrets arbeid gjennom året samt delta på arrangementer for å finne og vurdere kandidater til neste valg. Komitéen intervjuer sittende styremedlemmer, kandidater og andre sentrale personer og foreslår nye representanter til Sentralstyret og Kontrollkomitéen. Lurer du på noe, stort eller smått, send en mail til Maja Solerød. Har du lyst til å stille, kan du søke her.